078 05 05 23

  

Veepeiler Rund is een nationaal programma waarbij het budget gelijk wordt verdeeld tussen DGZ en Arsia. Alle initiatieven worden beheerd door een technische commissie die is samengesteld uit leden van de landbouworganisaties, de dierenartsenverenigingen, en DGZ en Arsia.

Veepeiler Rund heeft twee grote pijlers: tweedelijnsdiergeneeskunde en korte, praktijkgerichte onderzoeksprojecten. 

  

Tweedelijnsdiergeneeskunde

 
Is er op je bedrijf een hardnekkig probleem met rundveegezondheid en zijn er al standaardonderzoeken uitgevoerd om het probleem in kaart te brengen? Wil je samen met je bedrijfsdierenarts een extra kijk op de situatie?

Dan kan je een beroep doen op Veepeiler. De Veepeilerdierenarts gaat dan samen met jou en de bedrijfsdierenarts op zoek naar de oorzaak van het probleem en werkt maatregelen uit om het probleem gericht aan te pakken. Jouw bedrijf wordt een periode opgevolgd om te evalueren of de aanpak werkt en indien nodig aan te passen. De periode van de opvolging wordt bepaald in samenspraak met jou en de bedrijfsdierenarts.

Vraag je bedrijfsdierenarts om contact op te nemen met de regiodierenarts van DGZ, of neem zelf contact op met onze helpdesk (helpdesk@dgz.be, tel. 078 05 05 23).

Voor de Veepeileropvolging betaal je enkel het eerste uur van het eerste bedrijfsbezoek (tarief dierenarts gezondheidszorg - zie tarievenlijst). Veepeiler vergoedt de overige kosten van het bedrijfsbezoek en de eventuele opvolgbezoeken. Daarnaast financiert Veepeiler de analysekosten tot een maximumbedrag van 250 euro.


Praktijkgerichte projecten

 
Veepeiler houdt ook de ‘vinger aan de pols’ om snel nieuwe rundveeziekten of veranderende patronen van bestaande ziekten op te sporen. Hiertoe zet Veepeiler praktijkgerichte en kortlopende projecten op, samen met de dierenartsen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Een denktank met deskundigen van DGZ, de faculteit Diergeneeskunde en de landbouworganisaties ontwikkelt nieuwe projecten, evalueert de lopende projecten en stuurt deze waar nodig bij.

Een overzicht van de recente projecten en de resultaten ervan kan je terugvinden op de pagina projecten.

Meer info over alle projecten en de werking van Veepeiler vind je in de activiteitenverslagen.

Projecten

Samen met de dierenartsen van de faculteit Diergeneeskunde van UGent voert Veepeiler praktijkgerichte, kortlopende projecten. 

Overzicht activiteiten:

Veepeiler bundelt elk jaar alle info over de activiteiten in een activiteitenrapport.