Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Tot voor kort had je de keuze uit drie Monitors: Biggen, Vleesvarkens en Varkensbedrijf. Begin 2021 breidde DGZ dit aanbod uit met een gloednieuwe monitor speciaal voor bedrijven die beren of gelten fokken: de PRRS-Monitor Opfokvarkens. Zo heeft elk bedrijf de mogelijkheid om een monitor te kiezen die het best aansluit bij de eigen bedrijfssituatie.

Een overzicht van de verschillende PRRS-Monitors

De PRRS-Monitor Biggen

> Voor wie?

Conventionele zeugenbedrijven die de PRRS-status van hun bedrijf in beeld willen krijgen.

> Wat houdt de Monitor in?

 • 3 bemonsteringen per jaar
 • 10 bloedmonsters per categorie:
  • Gespeende biggen
  • Biggen op het einde van de biggenafdeling
 • Standaard onderzoek naar het PRRS-virus met een PCR-test
 • Optioneel onderzoek naar antistoffen met een ELISA-test bij de biggen op het einde van de biggenafdeling indien deze niet gevaccineerd zijn
 • Typering van de gevonden PRRSV-stam

 

De PRRS-Monitor Vleesvarkens

> Voor wie?

 • Conventionele zeugenbedrijven die al goede resultaten behalen met de PRRS-Monitor Biggen en een verdere opvolging van de vleesvarkens willen doen.
 • Bedrijven met enkel vleesvarkens.

> Wat houdt de Monitor in?

 • 3 bemonsteringen per jaar
 • 5 of 10 bloedmonsters per categorie:
  • Einde voormest
  • Einde afmest
  • Indien een categorie niet aanwezig is, kan en hoeft die niet bemonsterd te worden.
 • Standaard onderzoek naar het PRRS-virus met een PCR-test
 • Standaard onderzoek naar antistoffen met een ELISA-test
 • Typering van de gevonden PRRSV-stam

 

De PRRS-Monitor Opfokvarkens

> Voor wie?

Opfokbedrijven die zeugen en/of biggen vaccineren tegen PRRSV.

> Wat houdt de Monitor in?

 • 3 bemonsteringen per jaar
  • 5 of 10 bloedmonsters per categorie:
   • Gespeende biggen
   • Biggen op het einde van de biggenafdeling
   • Jonge opfokvarkens
   • Oude opfokvarkens
   • Indien een categorie niet aanwezig is, kan en hoeft die niet bemonsterd te worden.
  • Standaard onderzoek naar PRRS virus met een PCR-test
  • Optioneel onderzoek naar antistoffen met een ELISA-test bij dieren die niet gevaccineerd zijn
  • Typering van de gevonden PRRSV-stam

 

De PRRS-Monitor Varkensbedrijf

> Voor wie?

Alle bedrijven die NIET vaccineren tegen PRRSV.

> Wat houdt de Monitor in?

 • 3 bemonsteringen per jaar
  • 10 bloedmonsters per categorie:
   • Zeugen
   • Oude opfok
  • Bijkomende bemonstering van alle gelten die in productie genomen worden
  • Standaard onderzoek naar PRRS-antistoffen met een ELISA-test
  • Optioneel is het ook mogelijk om 1 keer per jaar een uitgebreidere monitor uit te voeren. In dat geval worden vier in plaats van twee categorieën onderzocht.
  • Indien het bedrijf voor één of meerdere categorieën een kleiner aantal dieren bevat dan het standaard aantal bloedmonsters voorzien voor deze categorie dan kan in overleg met DGZ een kleiner aantal monsters binnengebracht worden. Dit aantal moet minstens het aantal zijn dat voorzien is in de Aujeszky-bemonstering.

 

Kun je PRRS-Monitors combineren?

Per beslag kun je inschrijven voor 1 Monitor, met uitzondering van PRRS-Monitor Biggen en Vleesvarkens, die kun je combineren. In dat geval vink je die allebei aan op het inschrijvingsformulier.

 

Vanuit het Sanitair Fonds is er een financiële tussenkomst voor PRRSV-onderzoeken wanneer er gemonitord wordt via één van de PRRS-Monitors die het PRRS-programma aanbiedt. Ook voor beren in prequarantaine, quarantaine en op het KI-station blijft de tussenkomst voorzien voor de PRRSV-onderzoeken. Deze tussenkomst bestaat uit een korting van 8,5 euro per ELISA-PRRS-test (antistoffen) en 31,5 euro per PCR-PRRS-test (virus).


Deze tabel geeft een handig overzicht van de monitors en het aantal bloedmonsters dat er voor nodig is. Je ziet snel welke testen standaard worden uitgevoerd, en waar er bijkomend ELISA-onderzoek mogelijk is. Als je dat extra onderzoek wil, geeft de dierenarts dat aan op het aanvraagformulier.


Pak samen met je bedrijfsdierenarts PRRS op jouw bedrijf aan met behulp van een van onze Monitors en kies het monitoringsschema dat het beste aansluit bij jouw bedrijfssituatie.