Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Welke weg hebben we afgelegd?

Net zoals in andere Europese landen was het IBR-virus in het verleden ook wijdverspreid in België. Uit onderzoek in 1997 bleek dat bijna driekwart van de Vlaamse rundveebedrijven besmet was met IBR; een derde van de runderen was IBR-drager (zie figuur hieronder).

Daar moest iets aan gedaan worden: er kwamen stemmen op om het IBR-virus te bestrijden en zo de gezondheidsstatus te verbeteren. Tien jaar later, in 2007, ging het bestrijdingsprogramma van start, aanvankelijk op vrijwillige basis. Vanaf 2012 was deelnemen verplicht voor elke rundveehouder. Samen maken we er op die manier werk van om IBR uit te bannen.

Vandaag, negen jaar na de start van deze algemene aanpak, staan we er bijzonder goed voor. In februari 2021 zijn naar schatting nog slechts 247 rundveebedrijven in Vlaanderen besmet (2,1%) en zijn er minder dan 10 000 IBR-dragerdieren in de veestapel aanwezig. In vergelijking met de situatie in 1997, is dit een bijzonder knappe inspanning van alle rundveehouders en hun bedrijfsdierenartsen.

De figuur vergelijkt het percentage IBR-besmette bedrijven en het percentage IBR-dragerdieren van vandaag (9 jaar na de start van de gemeenschappelijke aanpak) met de situatie in 1997 (toen er nog geen sprake was van een programma).

Waar willen we heen? Een IBR-vrij statuut voor elk bedrijf

Het doel van de rundveesector is dat elk bedrijf IBR-vrij wordt. Dit betekent concreet dat er geen IBR-dragers meer aanwezig zijn. Dankzij het stappenplan IBR is meer dan 95% van de rundveehouders hier al in geslaagd (zie figuur hieronder).

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrieven streeft de sector ernaar dat de overige 5% van de rundveebedrijven tegen eind oktober 2023 alle resterende IBR-dragers heeft verwijderd. Een wetgeving en aanvullende maatregelen om dit te ondersteunen, zijn in de maak.

De figuur geeft de evolutie van het percentage IBR-vrije bedrijven weer. Dankzij het stappenplan IBR is momenteel al meer dan 95% van de rundveebedrijven IBR-vrij.

Waar staan we nu?


Figuur: Overzicht van de verdeling van de I2-bedrijven en aantal IBR-dragers
(In deze cijfers zijn de I2-afmestbedrijven niet opgenomen).


Op 9 februari 2021 waren er in Vlaanderen nog 569 rundveebedrijven (4,9%) met het I2-statuut, wat betekent dat er op deze bedrijven mogelijk nog IBR-dragers aanwezig zijn. 322 van deze bedrijven zijn vermoedelijk al vrij en op 107 bedrijven is het aantal IBR-dragers zeer beperkt. Heel wat van deze rundveebedrijven zetten nu, in het kader van de nieuwe Dierengezondheidswet, concrete stappen om vóór 21 april het vrij statuut te behalen. Ook voor de andere bedrijven is doorgroei naar een vrij statuut realiseerbaar in de loop van 2021. Hierdoor verwachten we dat tegen het einde van dit jaar bijna 99% van de bedrijven een vrij statuut zal hebben.

Voor ongeveer 140 bedrijven zal deze doorgroei echter minder evident zijn. Ondanks negen jaren van verplichte vaccinatie zijn er op deze bedrijven nog heel wat IBR-dragers aanwezig: meer dan 10% van de runderen is drager. Van deze ‘attentiebedrijven’ zijn er 53 die ooit het vrij statuut hebben gehad, maar opnieuw besmet zijn met het IBR-virus. De sector werkt aan een aparte aanpak voor deze bedrijven.