Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Eerste detectie van PCV3 in België

Recent werd op een Antwerps vleesvarkensbedrijf voor de eerste keer in België PCV3 gedetecteerd. De vleesvarkens hadden PDNS-achtige letsels, en ernstige huidletsels ter hoogte van het scrotum. Bijna gelijktijdig werd in West-Vlaanderen ook PCV3 teruggevonden in het bloed van vleesvarkens met PDNS-letsels. In hoeverre PCV3 verantwoordelijk is voor dit ziektebeeld, is nog onduidelijk. Daarom zoekt Veepeiler Varken deelnemers voor haar project om dit verder uit te zoeken.

Verbeter je speenmanagement met de checklist Optimaal Spenen

De speenperiode is een kritische periode voor de gezondheidstoestand van de biggen op een varkensbedrijf. Daar is ook de provincie West-Vlaanderen zich van bewust. Daarom moedigt zij met het project ‘Optimaal spenen’ de West-Vlaamse varkenshouders aan hun speenmanagement onder de loep te nemen. Dit kan met de handige checklist die in dit project ontwikkeld werd door DGZ en Inagro. Bovendien biedt het project West-Vlaamse varkenshouders steun en begeleiding om samen met hun bedrijfsdierenarts hun speenmanagement te optimaliseren. Interesse? Schrijf je dan nu in!

Voorkom insleep: gebruik het uitgebreide aankoopprotocol

Aankoop van runderen is één van de grootste oorzaken van insleep of herinsleep van dierziekten op een rundveebedrijf. Voorkom dit en doe aankooponderzoek met een van de vier aankoopprotocollen die het DGZ Labo aanbiedt.

Voorkom verdere verspreiding van besnoitiose in België

DGZ roept nogmaals op om aandachtig te zijn voor besnoitiose en om nieuwe gevallen te melden. Verder onderzoek naar de eerder gedetecteerde gevallen heeft namelijk aangetoond dat de ziekte mogelijk verder verspreid is. In onze vorige nieuwsbrief hierover gaven we aan hoe je de ziekte kunt herkennen. Om verdere verspreiding te vermijden, zeker bij aankoop van dieren, is het verstandig om met een aantal aandachtspunten rekening te houden.

Aan de slag met de resultaten van abortusprotocol rundvee

Het is niet altijd evident om de resultaten van het abortusprotocol te linken aan een mogelijke oorzaak op het rundveebedrijf. Om u te helpen bij de interpretatie ervan, voorziet het DGZ Labo vanaf nu extra info op het beproevingsverslag via een link naar de website.

Meld je aan voor ons demoproject ‘Klimaat in varkensstallen’ en optimaliseer je stalklimaat

Hebben jouw varkens gezondheids- of dierenwelzijnsproblemen die mogelijk te wijten zijn aan een suboptimaal stalklimaat? Meld je dan aan voor het demoproject ‘Klimaat in Varkensstallen’ en laat jouw stalklimaat onder de loep nemen.

Waarop letten bij gebruik van vaste mestfractie als strooisel bij rundvee?

Steeds meer melkveehouders gebruiken gescheiden mest als strooisel in de diepstrooiselbox. Dit type strooisel heeft dan ook verschillende voordelen. Zo is bedrijfseigen mest altijd voorhanden en wordt het product duurzaam en economisch gebruikt. In het belang van zowel dieren- als volksgezondheid zijn hieraan echter enkele voorwaarden verbonden. Door hier rekening mee te houden kunt u de gescheiden mest veilig gebruiken. Dat blijkt ook uit een project dat Veepeiler Rund recent afrondde.

190 tot 196 van de 201 resultaten