Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Eerste hulp bij vermoeden van slechte ventilatie in de varkensstal

Een optimaal stalklimaat op het varkensbedrijf is erg belangrijk. De kwaliteit van het stalklimaat heeft immers een rechtstreekse invloed op de gezondheid van de varkens. Met het Vlaamse demonstratieproject: ‘Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen’ brengt DGZ de voordelen van een goed stalklimaat onder de aandacht. Ga aan de slag met de praktische tips die tijdens het project naar boven kwamen.

Resultaten bekend van het veldonderzoek paratuberculose

Begin 2020 heeft de werkgroep paratuberculose, voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een onverwachte stijging van het aantal positieve monsters voor antistoffen tegen paratuberculose vastgesteld bij analyses uitgevoerd in de periode november 2019 - februari 2020. Er werd een diepgaand onderzoek ingesteld om de oorzaak van deze stijging te achterhalen. De resultaten daarvan zijn nu bekend.

Kalvergriep in Vlaanderen: letterlijk en figuurlijk in beeld

Verschillende rundveebedrijven werden ook de voorbije winter met kalvergriep geconfronteerd. Heel wat van hen brachten monsters binnen voor onderzoek door de Griepbarometer. Uit die resultaten krijgt de Vlaamse rundveesector goed zicht op welke ziekteverwekkers veel gedetecteerd werden en wanneer. Luchtwegaandoeningen bij kalveren blijven een belangrijk aandachtspunt op het rundveebedrijf. Ook PneumoNEE, een VLAIO-project van de vakgroep inwendige ziekten van de Gentse Faculteit Diergeneeskunde en DGZ, had onlangs aandacht voor deze ziekte in een aantal webinars. Wat zijn de details van het Griepbarometer onderzoek en hoe breng je de problematiek van luchtwegaandoeningen op je bedrijf in beeld?

Aanpassingen Veeportaal bij registratie vervoer pluimvee

Recent zijn op vraag van de sector enkele aanpassingen in Veeportaal gebeurd voor de meldingen van verplaatsingen van pluimvee. DGZ geeft je graag mee wat er gewijzigd is.

Werk mee aan nieuw Vlaio-onderzoek rond transitiemanagement

Een goed gebruik van data-materiaal aanwezig op het melkveebedrijf kan melkveehouders helpen bij het transitiemanagement van hun melkkoeien. Maar gebruiken veehouders dit materiaal of is er nog ruimte tot verbetering? Vier bachelor-studenten biowetenschappen aan UGent voeren een enquête uit binnen het Vlaio-LA traject 'Veerkracht' om dit te onderzoeken. Vul de enquête in, werk op die manier mee aan dit onderzoek en maak kans op het winnen van een van de twee Metabole Bedrijfsscans, uitgevoerd door DGZ.

Update vogelgriepvirus H5: Toezichtsgebied rond kalkoenenbedrijf in Deerlijk opgeheven

Het FAVV voerde vorige week een eindmonitoring uit op het kalkoenenbedrijf in Deerlijk, waar op 29 januari 2021 een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus H5 werd vastgesteld. Aangezien er geen nieuwe besmettingen werden ontdekt, werd het toezichtsgebied rond het bedrijf opgeheven. Maar blijf waakzaam, want de kans op verspreiding van het virus bestaat nog steeds!

PneumoNEE-webinars over luchtwegproblematiek bij kalveren op 4 en 5 maart

PneumoNEE is een 4 jaar durend VLAIO-landbouw traject van DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Het project zorgt voor de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen om longontsteking bij kalveren op te sporen en gericht te behandelen, op maat van het individuele dier. Welke hulpmiddelen zijn nu al beschikbaar? Welke verschillende luchtweginfecties zijn er en wat is het economische belang van pneumonie? Het zijn maar een paar van de onderwerpen waar gastspreker Bart Pardon van de Gentse faculteit Diergeneeskunde dieper op ingaat tijdens twee webinars.

29 tot 35 van de 146 resultaten