078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Nieuwe wetgeving tuberculose: wat zijn de gevolgen bij aankoop van runderen?

De nieuwe regelgeving voor de bestrijding van rundertuberculose heeft ingrijpende gevolgen voor de aankoop van runderen in binnen- en buitenland. De belangrijkste aanpassing is dat runderen bij aankoop niet langer getuberculineerd hoeven te worden. Anderzijds moeten runderen ouder dan 6 maanden die afkomstig zijn uit een risicoland voor rundertuberculose een bloedonderzoek ondergaan.

Update vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene variant op een kalkoenenbedrijf in Deerlijk

Op een kalkoenenbedrijf in het West-Vlaamse Deerlijk werd op 29 januari 2021 een besmetting met een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus type H5N8 vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, werd het aanwezige pluimvee geruimd en werd rond de nieuwe haard een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer en een toezichtsgebied met een straal van 10 kilometer ingesteld. De boodschap blijft: wees waakzaam!

Nieuwe Europese diergezondheidswet: wat zijn de gevolgen voor I2-bedrijven?

In een vorige nieuwsbrief kon je lezen dat het IBR-programma vanaf 21 april 2021 grondig wijzigt met de introductie van de nieuwe Europese diergezondheidswet. Voor I2-bedrijven treden er een aantal extra maatregelen in voege. Deze bedrijven hebben er dan ook alle belang bij om zo snel mogelijk door te groeien naar I3. Alle betrokken veehouders zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Wat wijzigt er voor I2-bedrijven en hoe kan je doorgroeien naar een vrij statuut?

Voor ieder varkensbedrijf een geschikte PRRS-Monitor

Het PRRS-programma richt zich al meerdere jaren op alle schakels van de varkensketen met als doel PRRSV in de varkenshouderij te beheersen. Omdat we weten dat naast een goede bioveiligheid ook een regelmatige monitoring een belangrijke rol speelt in de aanpak van PRRSV, biedt DGZ verschillende PRRS-Monitors aan. Maar welke Monitor is het meest geschikt voor jouw bedrijf? Je ontdekt het hier.

Update Afrikaanse Varkenspest: Varkensbedrijven in de Gaume mogen herbevolken en sector terug naar normaal

Varkenshouderijen uit de gebieden in de provincie Luxemburg, die getroffen werden door de Afrikaanse Varkenspest (AVP) mogen vanaf maandag 25 januari hun stallen herbevolken. Dat staat in een ministerieel besluit dat die dag gepubliceerd wordt. In 2018 moesten de bedrijven hun dieren preventief ruimen na de uitbraak van AVP bij wilde zwijnen. Naast deze toelating voor het herbevolken, maakt dit ministerieel besluit bovendien een terugkeer naar de normale gang van zaken voor de hele Belgische varkenssector mogelijk.

Met de nieuwe Europese Diergezondheidswet wijzigen naam en inhoud van IBR-statuten vanaf 21 april

In een vorige nieuwsbrief kon je lezen dat het jaar 2021 een kanteljaar wordt binnen het IBR-programma van de rundveesector. Op 21 april gaat namelijk het nieuwe Europese gezondheidsbeleid van start en dat beleid brengt belangrijke wijzigingen met zich mee voor het Belgische IBR-bestrijdingsprogramma. De naamgeving en inhoud van de huidige IBR-statuten wijzigen en worden geharmoniseerd met de Europese wetgeving. Ook de regels voor het behalen en het behoud van een vrij IBR-statuut veranderen.

NetPoulSafe: een H2020 Europees netwerk dat de bioveiligheid in de pluimvee sector wil verbeteren

Het Horizon 2020 project NetPoulSafe, dat officieel van start ging op 1 oktober 2020, heeft als doel om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen. In tijden van dreiging van vogelgriep en maatschappelijke bezorgdheid rondom antibioticumgebruik en -resistentie in de pluimveehouderij hoeft het belang van bioveiligheid geen betoog. Omdat een goede bioveiligheid ook voor DGZ een prioritaire doelstelling is binnen de preventieve gezondheidszorg, vinden wij het belangrijk onze klanten hierover te informeren en sensibiliseren.

365 tot 371 van de 439 resultaten