078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Waarop letten bij gebruik van vaste mestfractie als strooisel bij rundvee?

Steeds meer melkveehouders gebruiken gescheiden mest als strooisel in de diepstrooiselbox. Dit type strooisel heeft dan ook verschillende voordelen. Zo is bedrijfseigen mest altijd voorhanden en wordt het product duurzaam en economisch gebruikt. In het belang van zowel dieren- als volksgezondheid zijn hieraan echter enkele voorwaarden verbonden. Door hier rekening mee te houden kunt u de gescheiden mest veilig gebruiken. Dat blijkt ook uit een project dat Veepeiler Rund recent afrondde.

Winnaars DGZ Bioveiligheid Award inspireren met hun voorstellingsfilmpjes

Wij zijn trots op de zes winnaars van de DGZ Bioveiligheid Award, stuk voor stuk fiere en gedreven veehouders voor wie bioveiligheid hun dagelijkse manier van werken is. En dat merk je aan alles wat ze doen. Wil je ook weten hoe zij dit aanpakken? Laat je inspireren door hun filmpjes!

Provincie West-Vlaanderen ondersteunt speenmanagement met project "Optimaal spenen"

De speenperiode is een kritische periode voor de gezondheidstoestand van de biggen op een varkensbedrijf en daar is ook de provincie West-Vlaanderen zich van bewust. Daarom moedigt de provincie de West-Vlaamse varkenshouders aan hun speenmanagement onder de loep te nemen. Aan de hand van het project ‘Optimaal spenen’ dat wordt uitgevoerd door DGZ met hulp van Inagro, financiert ze dit onderwerp, zodat varkenshouders waar mogelijk verbeteringen kunnen aanbrengen.

Bied je kalveren de beste bescherming door optimaal biestmanagement

Om zich tijdens de eerste levensweken te beschermen tegen ziektes, zijn kalveren volledig afhankelijk van de antistoffen die ze opnemen uit de biest. Dankzij een optimaal biestmanagement zorg je voor een succesvolle bescherming van je kalveren. Maar hoe zorg je voor een succesvol biestmanagement?

Vraag biestcheck om opname van antistoffen uit biest te evalueren

In de eerste uren na de geboorte is de opname van die antistoffen uit biest essentieel voor lammeren om een goede start te maken. Dankzij een optimaal biestmanagement zorg je voor een succesvolle bescherming van de jonge dieren.

Biestcheck vervangt zinksulfaat turbiditeitstest om de opname van immuunglobulines uit de biest te evalueren

Met de biestcheck kan je bij kalveren en lammeren de opname van antistoffen uit de biest evalueren via een serummonstername.

365 tot 370 van de 370 resultaten