078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Update vogelgriep: uitbraak van hoogpathogeen vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Menen

Op donderdag 26 november 2020 werd in het West-Vlaamse Menen een uitbraak van het hoogpathogeen vogelgriepvirus H5 bevestigd. Het gaat om besmettingen in een vleeskippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt. Er werden allerlei maatregelen genomen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

België heeft terug AVP-vrije status op Europees niveau, toch blijft waakzaamheid geboden

Op 20 november heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gegeven om alle beperkingsgebieden "Afrikaanse varkenspest" (AVP) in België op te heffen. Dit betekent dat de ziekte in ons land officieel is uitgeroeid en dat België niet langer op de kaart van getroffen landen in Europa staat. De ziekte circuleert wel nog steeds in Oost-Europa en het virus verspreidde zich in september naar het Pools-Duitse grensgebied. Daarom blijft waakzaamheid geboden om een nieuwe introductie te voorkomen.

Demonstratieproject Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte) brengt verslag van discussieavonden

Het demonstratieproject ‘Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte)’ richt zich op de preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers en organiseerde in de loop van oktober een aantal discussieavonden.

Krijg inzicht in transitiemanagement met de Metabole Bedrijfsscan

De transitieperiode bij melkvee (de periode waarin de melkkoe een overgang maakt van de vorige lactatieperiode naar een nieuwe) is erg bepalend voor de gezondheid van de dieren en de economische resultaten op een melkveebedrijf. 80% van de ziekteproblematiek bij melkkoeien wordt namelijk in de eerste twee maanden na kalven vastgesteld en behandeld. Dikwijls ligt een metabool onevenwicht aan de basis van die problematiek.

DGZ Labo herziet referentiewaarden voor zink in serum

Op basis van resultaten in recente wetenschappelijk literatuur heeft DGZ Labo beslist om de aanbevolen referentiewaarden voor zink in serum van volwassen koeien te herzien.

Bij DGZ, MCC en Vivee blijven alle hens aan dek voor de klant, samen voor mens en dier

Wij bij DGZ, MCC en Vivee zijn klaar om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en zullen ons, samen met alle veehouders, melkproducenten en de zuivelindustrie, ook in deze moeilijke tijden, tot het uiterste blijven inzetten. Samen voor mens en dier! Dit jaar wilden we de nieuwe logo’s op onze gebouwen op een feestelijke manier onthullen. Om gekende redenen konden onze gasten er niet live bij zijn, daarom stuurden ze hun boodschap via video. Zo kregen we o.a. een filmpje van Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw.

Nieuw in het PRRS-programma: Rapport Beren PRRS-Monitor

In de strijd tegen PRRS vormt de PRRS-Monitor biggen al jaren een betrouwbare bondgenoot. Bedrijven die deelnemen aan deze monitor krijgen regelmatig een overzichtelijk rapport waarmee ze de evolutie van de PRRSV-status in hun biggenafdeling eenvoudig kunnen opvolgen. Voor de bedrijven die (opfok)beren monitoren binnen het PRRS-programma is er nu ook het handige Samenvattend Rapport Beren PRRS-Monitor.

358 tot 364 van de 410 resultaten