Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Update vogelgriepvirus H5: alle beperkingsgebieden in België zijn opgeheven maar virus blijft circuleren

Sinds 26 november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders, meer bepaald in Menen en Dinant. Daarnaast werd op een professioneel bedrijf in Diksmuide een laagpathogene variant vastgesteld. Aangezien de situatie op die bedrijven onder controle is, heeft het FAVV de verschillende beperkingsgebieden errond opgeheven. Toch blijft waakzaamheid geboden, want het vogelgriepvirus blijft circuleren.

NetPoulSafe: een H2020 Europees netwerk dat de bioveiligheid in de pluimvee sector wil verbeteren

Het Horizon 2020 project NetPoulSafe, dat officieel van start ging op 1 oktober 2020, heeft als doel om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen. In tijden van dreiging van vogelgriep en maatschappelijke bezorgdheid rondom antibioticumgebruik en -resistentie in de pluimveehouderij hoeft het belang van bioveiligheid geen betoog. Omdat een goede bioveiligheid ook voor DGZ een prioritaire doelstelling is binnen de preventieve gezondheidszorg, vinden wij het belangrijk onze klanten hierover te informeren en sensibiliseren.

Update vogelgriep: vogelgriepvirus dat vorige week werd vastgesteld in Diksmuide is laagpathogene variant

Op een braadkippenbedrijf in het West-Vlaamse Diksmuide werd op 17 december vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Op dinsdag 22 december 2020 werd bevestigd dat het om een laagpathogene variant gaat. De tijdelijke bufferzone van 3 kilometer die rond de haard werd ingesteld, is bijgevolg aangepast naar 1 kilometer. De ophokplicht blijft in het hele land van kracht.

Hou bij planning monsternames AI, MG en NCD rekening met de eindejaarsregeling van Sciensano

Doordat Sciensano geen routineanalyses uitvoert tijdens hun sluiting in de eindejaarsperiode kan dit een impact hebben op de planning van monsternames.

Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar!

De bestuursleden en medewerkers van DGZ, MCC en Vivee wensen jou fijne feestdagen. Samen met jou maken we graag een mooi jaar van 2021!

Update vogelgriep: Uitbraak H5-type op pluimveebedrijf in Diksmuide

Op een braadkippenbedrijf in het West-Vlaamse Diksmuide werd een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee opgemerkt. Donderdag 17 december 2020 werd vastgesteld dat het om vogelgriep van het type H5 gaat. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of het om een hoog- of een laagpathogene variant gaat. Rond de nieuwe haard werd een tijdelijke bufferzone van 3 kilometer ingesteld. De boodschap blijft: wees waakzaam!

Aangepaste werking DGZ tijdens eindejaarsperiode 2020-2021

Naar aanleiding van de eindejaarsperiode wordt de werking van DGZ enigszins aangepast.

1 tot 7 van de 29 resultaten