Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

De wachttijden op onze Helpdesk lopen momenteel hoog op. Stuur bij voorkeur een email die we zo spoedig mogelijk beantwoorden. Dank voor uw begrip. 

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Update vogelgriep: Uitbraak met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N1 in Zoutleeuw

Het FAVV bevestigt vandaag een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, Vlaams-Brabant. Alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen zijn genomen. Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend. In beide zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht.

Wij zoeken nieuwe collega's!

Heb jij zin om onze organisatie te versterken? Check dan de vacatures op onze website en wie weet, ben jij binnenkort onze nieuwe collega! Of ken je iemand die geknipt is voor een van deze jobs? Stuur hen dan zeker onze vacatures door.

DGZ staat de hele zomer voor je klaar

DGZ sluit niet tijdens de zomermaanden, met uitzondering van de nationale feestdag op donderdag 21 juli 2022. Je kunt dus, buiten deze ene feestdag, elke werkdag van juli en augustus terecht bij onze helpdesk, loket, labo, koerier- en kadaverophaaldienst.

DGZ-monitoring van de pluimveegezondheid in 2021: wat zijn de belangrijkste vaststellingen?

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen. Dit met financiële steun van het FAVV. Jaarlijks worden de analyses die DGZ in dit verband uitvoert en de resultaten hiervan gebundeld. Zo wordt de gezondheidssituatie op het vlak van bestaande, opduikende en opnieuw opduikende besmettelijke ziekten van het afgelopen kalenderjaar geschetst. Tegelijk wordt de evolutie ten opzichte van de voorgaande jaren bekeken. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de pluimveegezondheid in 2021?

Dit zijn de Salmonella-resultaten pluimvee voor 2021

Elk jaar publiceert DGZ de resultaten van de Salmonella-analyses en een overzicht van de Salmonella-serotypes bij Belgische pluimveetomen. In 2021 voldeed België enkel aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor Salmonella bij vleeskippen. Fokpluimvee, leghennen en vleeskalkoenen voldeden niet aan deze doelstelling. Net zoals vorige jaren was Salmonella Infantis het meest voorkomende type bij vleeskippen. Ook bij leghennen blijft het een belangrijk serotype, enkel Salmonella Enteritidis wordt vaker gedetecteerd. De kalkoenen bleven net als de drie voorgaande jaren vrij van S.Infantis. Bij deze pluimveecategorie was Salmonella Typhimurium het meest voorkomende serotype.

Hoe verhoog je het comfort van je pluimvee bij hoge temperaturen?

Jouw pluimvee beschermen tijdens aanhoudend warme dagen komt zowel het welzijn van de dieren als de productieresultaten ten goede. Maatregelen zoals optimaliseren van het stalklimaat kunnen helpen om de negatieve gevolgen van hittestress te beperken.

Evolutie antibioticaresistentie in de periode 2018-2021

Zowel in de diergeneeskunde als in de humane geneeskunde vormt de toegenomen antibioticaresistentie een groot probleem. Ook bij dieren leidt die resistentie er vooral toe dat therapieën niet meer werken, met als gevolg verhoogde kosten door bv. verlies van dieren, verminderde productiviteit, enz. DGZ Labo publiceert een overzicht van de gevoeligheidsbepalingen voor de periode 2018-2021.

1 tot 7 van de 108 resultaten