Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Uitnodiging infosessies rond weerbaarheid voor de veehouder en zijn bedrijf

Boerenbond, DGZ en Inagro organiseren exclusief voor veehouders twee infosessies, op 16 en 18 november 2021, die draaien rond de weerbaarheid van zowel de veehouder als zijn bedrijf. Je bent van harte uitgenodigd voor deze infosessies die kaderen in twee LEADER-projecten waar de organisatoren samen aan werken.

Uitnodiging Trefdag pluimveehouderij 5 november 2021

De Provincie West-Vlaanderen organiseert op vrijdag 5 november 2021 een trefdag voor pluimveehouders. Er komen verschillende items aan bod: markttrends, ontwikkelingen, problematieken en technieken voor houders van braadkippen of legkippen en voor bedrijven gespecialiseerd in opfok en vermeerdering. Mis deze afspraak niet!

Wijziging test Mycoplasma Gallisepticum (CRD) bij pluimvee

Vanaf nu wordt voor de wettelijk verplichte onderzoeken naar Mycoplasma Gallisepticum een PCR-test uitgevoerd op een pool van 20 tracheale swabs in plaats van de agglutinatietest op serum. De reden hiervoor is een tekort aan reagentia voor de agglutinatietest op Europees niveau. Deze overschakeling gebeurde in overleg met de bevoegde autoriteiten. DGZ voert de PCR-test driemaal per week uit. De doorlooptijd van de test bedraagt maximaal 3 werkdagen.

Uitnodiging vergadering lokaal netwerk dierengezondheid op 29 oktober 2021

Het FAVV nodigt praktijkdierenartsen uit op de vergadering van het “lokaal netwerk dierengezondheid”. Deze vergadering vindt opnieuw virtueel plaats op vrijdag 29 oktober 2021 van 14 tot 16 uur. Ook DGZ informeert tijdens dit webinar.

Besmetting met hoogpathogene vogelgriep bij hobbyhouder in Luxemburg

Het FAVV meldt dat er een nieuwe besmetting met vogelgriep van het type H5N8 is vastgesteld bij een hobbyhouder in Chiny (provincie Luxemburg). Eind augustus heeft deze houder op de markt in Aarlen besmette dieren aangekocht bij de vogelhandelaar uit Menen waar vorige week een haard is vastgesteld. Ook in het Groothertogdom Luxemburg is een uitbraak gedetecteerd bij een houder die op dezelfde marktdag eveneens dieren heeft aangekocht bij de handelaar uit Menen. De dieren van de hobbyhouder in Chiny zijn geruimd. De besmette site wordt opgevolgd, maar anders dan bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders, worden er nu geen verdere maatregelen genomen, noch zones afgebakend.

Inning bijdragen Sanitair Fonds

In de loop van september 2021 stuurt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de facturen uit voor de jaarlijkse inning van de verplichte bijdragen voor het "Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten".  Het Sanitair fonds, kortweg ook “Het Fonds”, biedt financiële ondersteuning aan de veehouder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten te voorkomen en te bestrijden. Het gaat om ziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren.

Nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep bij handelaar in Menen

Op 2 september 2021 werd een haard van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Menen (West-Vlaanderen). Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, zijn de aanwezige vogels geruimd. Rond de haard zijn er ook restrictiezones afgebakend: een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km.

1 tot 7 van de 63 resultaten