Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

DGZ-labo onderzoekt voortaan zelf bloedmonsters voor Ascaris suum

Al geruime tijd kan je bij DGZ terecht om bloed van varkens te laten analyseren op de aanwezigheid van antistoffen voor Ascaris suum. Tot dusver werden deze monsters onderzocht in het laboratorium parasitologie van de faculteit Diergeneeskunde van UGent. Nu de faculteit besloten heeft om deze activiteit stop te zetten, zal DGZ de analyses zélf uitvoeren. We maken hiervoor gebruik van een commercieel beschikbare testkit.

Veescoop geeft inzicht in dierengezondheid

Hoe is het gesteld met de gezondheid van herkauwers, varkens en pluimvee in Vlaanderen? Wat kwam er de eerste 6 maanden van 2021 binnen in de autopsiezaal van DGZ? Wat is de recente evolutie van ziekten bij het Vlaamse vee? Veescoop biedt antwoord op deze vragen met een kort overzicht van mogelijke dreigingen, opvallende bevindingen en trends in de programma’s en ziekten bij herkauwers, varkens en pluimvee.

DGZ presenteert verslagen autopsiewerking 2020

Zoals elk jaar hebben de dierenartsen veterinaire pathologie van DGZ de resultaten van de onderzoeken van het voorgaande jaar samengebracht in activiteitenverslagen. Er is een afzonderlijk verslag voor elke diersoort, met daarnaast een overzicht van de trends van de laatste vijf jaar. Net als de voorgaande jaren zien we in 2020 een geleidelijke stijging van het aantal autopsieverslagen en het aantal onderzochte dieren, wat de epidemiologische bewaking ten goede komt. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een stijging in de varkensdiagnostiek.

DGZ-monitoring van de varkensgezondheid in 2020: wat zijn de belangrijkste vaststellingen?

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen. Dit met financiële steun van het FAVV. Jaarlijks worden de analyses die DGZ in dit verband uitvoert en de resultaten hiervan gebundeld. Zo wordt de gezondheidssituatie op het vlak van bestaande, opduikende en opnieuw opduikende besmettelijke ziekten van het afgelopen kalenderjaar geschetst. Tegelijk wordt de evolutie ten opzichte van de voorgaande jaren bekeken. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de varkensgezondheid in 2020?

Op pad met FarmFit, dé bedrijfsmonitoring-app voor dierenartsen en veehouders

In onze vorige nieuwsbrieven communiceerden we al uitvoerig over de FarmFit app, die we in mei samen met Arsia lanceerden. FarmFit hebben we samen met dierenenartsen en veehouders ontwikkeld met als doel een vlotte en gebruiksvriendelijke opvolging van bedrijfsbezoeken mogelijk te maken. Tal van dierenartsen maken inmiddels gebruik van deze app. “Dankzij FarmFit kan je bedrijven beter en efficiënter begeleiden,” vertelt varkensdierenarts Thomas. “Om die reden zou ik de app ook aanraden aan collega-dierenartsen.”

DGZ staat de hele zomer voor je klaar

DGZ sluit niet tijdens de zomermaanden, met uitzondering van de nationale feestdag op woensdag 21 juli 2021. Je kunt dus, buiten deze ene feestdag, elke werkdag van juli en augustus terecht bij onze helpdesk, loket, labo, koerier- en kadaverophaaldienst.

ROADMAP: Schrijf je in voor brainstorm rond verantwoord gebruik van antibiotica

In het kader van het internationaal ROADMAP-project willen we oplossingen zoeken om de veehouder te ondersteunen in een verantwoord gebruik van antibiotica. Om hierin te slagen hebben we jouw hulp nodig. Ben jij varkenshouder en wil je graag je ideeën hierover met ons delen? Meld je dan nu aan voor de ROADMAP-brainstorm “Proud Without” die begin juli 2021 doorgaat.

1 tot 7 van de 72 resultaten