Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Werk eenvoudig en efficiënt samen in een groepspraktijk met FarmFit

Werk jij samen met collega’s in een groepspraktijk en willen jullie gegevens van de bedrijven die jullie begeleiden op een eenvoudige en efficiënte manier kunnen delen en aanpassen? Dat kan perfect met de FarmFit applicatie. Wanneer je in FarmFit deel uitmaakt van een groepspraktijk-account geniet je bovendien van een voordeliger abonnementstarief. Ontdek alle voordelen.

Gebruik minder antibiotica op je bedrijf dankzij ROADMAP

Word je geconfronteerd met een hoog antibioticagebruik bij de gespeende biggen en willen jij en je dierenarts een coach inschakelen om jullie hierbij te begeleiden? Maak dan gebruik van deze unieke kans en neem deel aan het ROADMAP project. Door in te stappen in dit project krijgen jullie een uitgebreide individuele begeleiding inclusief onderzoeken. Hebben jullie interesse? Schrijf dan snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Oproep deelname project Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen

Om West-Vlaamse varkenshouders te ondersteunen bij het kraamstalmanagement, dat ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel vormt in het leven van een big, startten DGZ en Inagro het project ‘Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen’. Dit project biedt in totaal 15 bedrijven en hun bedrijfsdierenarts individuele begeleiding aan voor hulp en advies, groot of klein, bij infectieuze en niet-infectieuze factoren in de kraamstal. Heb je interesse? Meld je dan snel aan.

Bioveiligheidsenquête nog niet uitgevoerd: wat zijn de gevolgen?

Het FAVV laat weten dat ze maatregelen zal nemen bij varkenshouders die hun eerste bioveiligheidsenquête nog niet (correct) lieten uitvoeren. Sinds 1 juni 2021 is de verantwoordelijke van elk varkensbedrijf, ongeacht het aantal dieren, namelijk verplicht om zijn bedrijfsdierenarts jaarlijks een risico-enquête te laten uitvoeren en samen een actieplan op te stellen. Zo wordt de bioveiligheid op ieder bedrijf geëvalueerd en verbeterd. Wat houden de maatregelen precies in?

Hoe verhoog je het comfort van je dieren bij hoge temperaturen?

Hitte is nefast voor zowel het welzijn als de productieresultaten van je dieren. Daarom herhalen we graag enkele tips om jouw dieren tijdens warme dagen meer comfort te bezorgen en hopelijk hittestress te vermijden.

Betere relatie tussen verkoper en afnemer van biggen dankzij coaching

De dierenartsen/coaches van DGZ hebben een ruime ervaring en voeren geregeld bedrijfsbezoeken uit op vraag van bedrijfsdierenartsen en veehouders om tweedelijnsondersteuning te bieden om bedrijfsproblemen te beheersen of op te lossen. Met positieve gevolgen voor alle betrokken partijen én met een gunstig effect op het antibioticagebruik. Elke veehouder kan vanaf nu een beroep doen op de nieuwe AB Coaching dienst van DGZ. En dat die coaching tot succes leidt, ondervond de eigenaar van een Oost-Vlaams vermeerderingsbedrijf.

Krijg inzicht in je biestmanagement met nieuwste Veepeilerproject

Nemen jouw biggen wel voldoende biest op? Kom het te weten en neem deel aan een nieuw Veepeilerproject. Want met dit project willen we inzicht krijgen in het biestbeleid en de biestopname bij de biggen op de Vlaamse varkensbedrijven. Als je de vragenlijst invult, ontvangt je bedrijfsdierenarts een gepersonaliseerd staalnamepakket om de biestopname bij de biggen op jouw bedrijf na te gaan.

1 tot 7 van de 118 resultaten