Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Uitnodiging infosessies rond weerbaarheid voor de veehouder en zijn bedrijf

Boerenbond, DGZ en Inagro organiseren exclusief voor veehouders twee infosessies, op 16 en 18 november 2021, die draaien rond de weerbaarheid van zowel de veehouder als zijn bedrijf. Je bent van harte uitgenodigd voor deze infosessies die kaderen in twee LEADER-projecten waar de organisatoren samen aan werken.

Risico-enquête: wettelijk verplichte vragen worden aangeduid

De risico-enquête, die elk varkensbedrijf jaarlijks laat invullen door zijn bedrijfsdierenarts, bevat onder andere een aantal vragen over wettelijke verplichtingen. Indien er gebreken zijn omtrent de wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk om hieraan een actiepunt te koppelen. Om het voor jou als bedrijfsdierenarts makkelijker te maken, gebeurde er een aanpassing in de module 'bioveiligheidsaudit' gekoppeld aan FarmFit. De vragen over wettelijke verplichtingen worden vanaf nu herkenbaar gemaakt met de aanduiding '(wet. verpl)'.

Uitnodiging vergadering lokaal netwerk dierengezondheid op 29 oktober 2021

Het FAVV nodigt praktijkdierenartsen uit op de vergadering van het “lokaal netwerk dierengezondheid”. Deze vergadering vindt opnieuw virtueel plaats op vrijdag 29 oktober 2021 van 14 tot 16 uur. Ook DGZ informeert tijdens dit webinar.

Risico-enquête: verplicht voor alle varkensbedrijven

Een goede bioveiligheid is onmisbaar voor varkensbedrijven om zich te beschermen tegen de insleep van Afrikaanse Varkenspest en andere ziekten. Ook in de strijd tegen antibioticaresistentie speelt bioveiligheid een cruciale rol. De beste manier om de bioveiligheid op je bedrijf nog te verbeteren begint met een grondige analyse van de risico’s. Daarom is vanaf 1 juni 2021 de verantwoordelijke van elk varkensbedrijf, ongeacht het aantal dieren, verplicht om een risico-enquête over de insleep van aangifteplichtige varkensziekten te laten uitvoeren door de bedrijfsdierenarts. Daaraan gekoppeld moet er binnen de 30 dagen na het invullen van deze enquête ook een actieplan opgesteld zijn. Het is de taak van de bedrijfsdierenarts om deze gegevens over te maken aan het FAVV. Neem dus contact op met je bedrijfsdierenarts om een risico-enquête te laten uitvoeren voor jouw bedrijf.

Inning bijdragen Sanitair Fonds

In de loop van september 2021 stuurt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de facturen uit voor de jaarlijkse inning van de verplichte bijdragen voor het "Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten".  Het Sanitair fonds, kortweg ook “Het Fonds”, biedt financiële ondersteuning aan de veehouder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten te voorkomen en te bestrijden. Het gaat om ziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren.

Gezocht: #TrotseVarkenshouders voor brainstormsessie rond verantwoord gebruik van antibiotica

Als #TrotseVarkenshouder ben je je er als geen ander van bewust dat antibioticaresistentie een gevaar betekent voor de volksgezondheid en de diergezondheid. Ook in de varkenssector hebben we de taak om het antibioticagebruik terug te dringen en ernaar te streven deze medicijnen alleen in te zetten als het écht moet. Tijdens brainstormsessies op 1 oktober (Torhout) en 8 oktober (Lier) willen we samen met jullie nadenken over hoe we hier werk van kunnen maken, op een manier die voor de sector praktisch én financieel haalbaar is. Als volgende stap worden de ideeën die uit de brainstorm naar voren komen in de praktijk afgetoetst. De laboratoriumonderzoeken die gekoppeld zijn aan dit praktijkonderzoek worden vanuit het Europese ROADMAP-project gefinancierd. #TrotseVarkenshouders die deelnemen aan de brainstorm en de verdere uitwerking van de ideeën in de praktijk, komen hiervoor in aanmerking.

Op pad met FarmFit, dé bedrijfsmonitoring-app voor dierenartsen en veehouders

In onze vorige nieuwsbrieven communiceerden we al uitvoerig over de FarmFit app, die we in mei samen met Arsia lanceerden. FarmFit hebben we samen met dierenenartsen en veehouders ontwikkeld met als doel een vlotte en gebruiksvriendelijke opvolging van bedrijfsbezoeken mogelijk te maken. Twee weken geleden vertelde varkensdierenarts Thomas hoe je dankzij FarmFit je bedrijven beter en efficiënter kan begeleiden. Deze week deelt rundveedierenarts Dries zijn ervaringen: “Het grootste voordeel voor mij is dat je alle actiepunten en afspraken kan vastleggen in de app en dat de veehouder het rapport daarvan onmiddellijk per mail krijgt toegestuurd.”

1 tot 7 van de 80 resultaten