Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Voor ieder varkensbedrijf een geschikte PRRS-Monitor

Het PRRS-programma richt zich al meerdere jaren op alle schakels van de varkensketen met als doel PRRSV in de varkenshouderij te beheersen. Omdat we weten dat naast een goede bioveiligheid ook een regelmatige monitoring een belangrijke rol speelt in de aanpak van PRRSV, biedt DGZ verschillende PRRS-Monitors aan. Maar welke Monitor is het meest geschikt voor jouw bedrijf? Je ontdekt het hier.

Update Afrikaanse Varkenspest: Varkensbedrijven in de Gaume mogen herbevolken en sector terug naar normaal

Varkenshouderijen uit de gebieden in de provincie Luxemburg, die getroffen werden door de Afrikaanse Varkenspest (AVP) mogen vanaf maandag 25 januari hun stallen herbevolken. Dat staat in een ministerieel besluit dat die dag gepubliceerd wordt. In 2018 moesten de bedrijven hun dieren preventief ruimen na de uitbraak van AVP bij wilde zwijnen. Naast deze toelating voor het herbevolken, maakt dit ministerieel besluit bovendien een terugkeer naar de normale gang van zaken voor de hele Belgische varkenssector mogelijk.

Met de nieuwe Europese Diergezondheidswet wijzigen naam en inhoud van IBR-statuten vanaf 21 april

In een vorige nieuwsbrief kon je lezen dat het jaar 2021 een kanteljaar wordt binnen het IBR-programma van de rundveesector. Op 21 april gaat namelijk het nieuwe Europese gezondheidsbeleid van start en dat beleid brengt belangrijke wijzigingen met zich mee voor het Belgische IBR-bestrijdingsprogramma. De naamgeving en inhoud van de huidige IBR-statuten wijzigen en worden geharmoniseerd met de Europese wetgeving. Ook de regels voor het behalen en het behoud van een vrij IBR-statuut veranderen.

NetPoulSafe: een H2020 Europees netwerk dat de bioveiligheid in de pluimvee sector wil verbeteren

Het Horizon 2020 project NetPoulSafe, dat officieel van start ging op 1 oktober 2020, heeft als doel om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen. In tijden van dreiging van vogelgriep en maatschappelijke bezorgdheid rondom antibioticumgebruik en -resistentie in de pluimveehouderij hoeft het belang van bioveiligheid geen betoog. Omdat een goede bioveiligheid ook voor DGZ een prioritaire doelstelling is binnen de preventieve gezondheidszorg, vinden wij het belangrijk onze klanten hierover te informeren en sensibiliseren.

Update vogelgriepvirus H5: alle beperkingsgebieden in België zijn opgeheven maar virus blijft circuleren

Sinds 26 november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders, meer bepaald in Menen en Dinant. Daarnaast werd op een professioneel bedrijf in Diksmuide een laagpathogene variant vastgesteld. Aangezien de situatie op die bedrijven onder controle is, heeft het FAVV de verschillende beperkingsgebieden errond opgeheven. Toch blijft waakzaamheid geboden, want het vogelgriepvirus blijft circuleren.

PneumoNEE project van start: samen naar een betere luchtweggezondheid!

PneumoNEE is een 4 jaar durend VLAIO-landbouw traject van DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Het project zorgt voor de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen om longontsteking (of pneumonie) bij kalveren op te sporen en gericht te behandelen, op maat van het individuele dier.

Haard van rundertuberculose vastgesteld in de provincie Luik

Op 18 december heeft het nationale referentielaboratorium, Sciensano, een geval van rundertuberculose gemeld. Het gaat om een rund afkomstig van een melkveebedrijf met 278 runderen in de provincie Luik. De vorige haard dateert van twee jaar geleden.

36 tot 42 van de 135 resultaten