Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Hoe factureer je de prestaties die in aanmerking komen voor een vergoeding?

Elk kwartaal krijg je als dierenarts een e-mail van DGZ met de definitieve prestatielijsten voor elk vergoedingsbudget (BRU: Brucellose Runderen, AUJ: Aujeszky varkens, BEZ: Bezoekrapporten varkens ….). 

Zodra je deze definitieve prestatielijsten ontvangen hebt, kan je op basis hiervan per vergoedingsbudget (BRU, AUJ, ...) een factuur opmaken voor de ‘conforme prestaties’, d.w.z. de prestaties die volgens de definitieve prestatielijst voldoen aan alle vergoedingscriteria.

Voor elk vergoedingsbudget maak je een afzonderlijke factuur, met enkel de gegevens voor het betrokken kwartaal. 

>> Vertegenwoordig je een Belgische onderneming met 6% btw-tarief?

Je bezorgt de factuurgegevens digitaal aan de betrokken overheid via DGZ Online. Het is belangrijk dat je de gegevens digitaal overmaakt. Papieren facturen worden niet langer behandeld.

>> Vertegenwoordig je een instelling met afwijkend btw-tarief of een buitenlandse onderneming?

Buitenlandse ondernemingen of instellingen met afwijkend btw-tarief (d.w.z. verschillend van 6%) sturen de facturen en vergoedingsstaten samen met de bijbehorende prestatielijsten per post naar de LCE voor controle. De LCE bezorgt de goedgekeurde facturen aan de dienst die instaat voor de uitbetaling. 

Niet-conforme prestaties

Het kan gebeuren dat bepaalde prestaties niet vergoed worden. Het betreft dan prestaties die niet voorkomen op de definitieve prestatielijst of waarvoor op de definitieve prestatielijst geen vergoeding voorzien is (d.w.z. dat de prestaties niet voldoen aan alle vergoedingscriteria).

Bij betwistingen van niet-conforme prestaties kan je als dierenarts contact nemen met de LCE. Enkel de LCE kan beslissen om deze prestaties bij uitzondering te regulariseren zodat ze vergoed kunnen worden.

Om de geregulariseerde prestaties te factureren, dien je een afzonderlijke factuur, met een vergoedingsstaat en bijbehorende prestatielijst (nl. prestatielijst van het betrokken kwartaal en budget), per post op te sturen naar de LCE.

De LCE staat in voor de controle van deze facturen en stuurt de goedgekeurde facturen door voor uitbetaling.