Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Resultaten Salmonella-analyses pluimvee

Op deze pagina vind je de gedetailleerde resultaten van de Salmonella-analyses en een overzicht van de Salmonella-serotypes bij Belgische pluimveetomen onderzocht in de voorbije jaren.

Activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding DGZ

In opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) houdt DGZ de vinger aan de pols van de diergezondheidssituatie in Vlaanderen. Jaarlijks legt DGZ een rapport van de sanitaire diergeneeskundige begeleiding voor aan het FAVV, en dit zowel voor herkauwers als varkens en pluimvee.

Checklist Optimaal Spenen

De Checklist Optimaal Spenen helpt varkenshouders om inzicht te krijgen in het speenmanagement en de kritieke punten te identificeren. Download de lijst en ga er zelf mee aan de slag.

Focus op biestbeleid bij rundvee en kleine herkauwers

Een goed biestbeleid is onmisbaar om jongvee gezond te houden en de toekomst van het bedrijf te verzekeren. Biest wordt in de literatuur immers niet zomaar het 'vloeibare goud' genoemd! In deze brochure lees je waarom. De belangrijke pijlers van een goed biestbeleid komen er één voor één in aan bod.

Focus op BVD

De ziekte BVD (boviene virale diarree) wordt veroorzaakt door een virus en kan zich op heel wat verschillende manieren manifesteren op een rundveebedrijf. Enkel met voldoende kennis en informatie kan BVD op bedrijfsniveau goed bestreden worden. Daar wil deze brochure bij helpen!

Focus op leverbot bij rundvee

Leverbot is een parasiet die in onze streken frequent voorkomt bij runderen en andere grazers en is vaak een onderschat probleem. Door de aard van de letsels in de lever kan een brede waaier van symptomen ontstaan. De brochure gaat dieper in op de ziekte en de behandeling.

Focus op neospora

Neospora is vooral gekend als belangrijke oorzaak van abortus bij het rund. Deze brochure, geschreven in de vorm van vragen en antwoorden, vormt een praktische leidraad voor zowel dierenartsen als veehouders om Neospora te voorkomen en gericht aan te pakken.

64 tot 70 van de 73 resultaten