Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Focus op BVD

De ziekte BVD (boviene virale diarree) wordt veroorzaakt door een virus en kan zich op heel wat verschillende manieren manifesteren op een rundveebedrijf. Enkel met voldoende kennis en informatie kan BVD op bedrijfsniveau goed bestreden worden. Daar wil deze brochure bij helpen!

Focus op leverbot bij rundvee

Leverbot is een parasiet die in onze streken frequent voorkomt bij runderen en andere grazers en is vaak een onderschat probleem. Door de aard van de letsels in de lever kan een brede waaier van symptomen ontstaan. De brochure gaat dieper in op de ziekte en de behandeling.

Focus op Q-koorts bij rundvee en kleine herkauwers

Q-fever wordt veroorzaakt door een bacterie en is een intracellulaire infectie. De bacterie heeft o.a. een sporevorm die goed bestand is tegen omgevingsfactoren en tegen uitdroging. Dit maakt dat ze lang in de omgeving kan overleven en via stof kan overwaaien naar andere dieren en ook naar de mens. In deze brochure vind je meer informatie over deze infectieziekte.

Focus op Salmonella op rundveebedrijven

Salmonella-infecties kunnen optreden bij runderen van alle leeftijden en kunnen gepaard gaan met hoge koorts, diarree, abortus en sterfte. Op ernstig besmette bedrijven kan de schade behoorlijk oplopen. Alleen met een snelle opsporing kan de schade worden beperkt. Deze brochure vormt een praktische leidraad voor de preventie en bestrijding van Salmonella op rundveebedrijven.

WVPA entschema advies

Met het entschema-advies biedt het WVPA advies in verband met preventieve entingen om het pluimvee te beschermen.

71 tot 75 van de 75 resultaten