Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Acute IBR-uitbraak
Een rund met acute klinische IBR krijgt hoge koorts, eet slecht, vertoont neusuitvloei en hoest. Wanneer de ziekte langer aanhoudt, kunnen er dikke korsten verschijnen in de neusgaten. Meestal zijn er meerdere dieren ziek (uitbraak) en sterfte is mogelijk. Tegenwoordig komt klinische IBR slechts zelden voor. Voor een klinische uitbraak van IBR geldt de aangifteplicht.

Abortus of geboorte van zwakke kalveren
Doordat het virus tot in de baarmoeder raakt, kan IBR abortus veroorzaken. Het risico op abortus is vooral hoog bij een dracht van 4,5 tot 6,5 maanden. Ook zwakgeborenen kunnen een gevolg zijn van een IBR-besmetting.

Subklinische IBR
Subklinische IBR heeft de grootste economische impact. Het is de vorm van IBR die het meest op onze rundveebedrijven voorkomt. De dieren worden op het eerste zicht niet ziek, maar het virus gaat rond in de stal en veroorzaakt een algemene immuniteitsdaling (immunosuppressie). De gevoeligheid voor andere ziektes wordt hierdoor groter (bv. klinische uierontsteking, problemen na keizersnede, problemen na het kalven, …).

Infectieuze vulvovaginitis
Het IBR-virus kan door de stier op de penis gedragen worden en bij dekking overgezet worden op de koe. De vrouwelijke dieren krijgen wondjes en zweertjes ter hoogte van de vulva. Deze vorm komt tegenwoordig slechts zelden voor.