Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Als een pluimveetoom positief is voor Salmonella, moet er tijdens de leegstand, na reiniging en ontsmetting, een swabstaalname gebeuren in de stal. De bedrijfsdierenarts of een staalnemer van een erkend labo, bijvoorbeeld DGZ (voor vleeskippen en legkippen) of een staalnemer van DGZ (voor fokpluimvee) voert deze staalname uit en de veehouder draagt de kosten van de analyse.

Bij het standaardprotocol van swabstaalname, zoals beschreven in het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee, worden 2 mengstalen van 25 swabs verzameld. Deze swabs worden genomen op de meest bevuilde en meest kritische plaatsen met als doel na te gaan of er ondanks reiniging en ontsmetting toch nog Salmonella aanwezig is. Een beperking van deze werkwijze is dat de analyse van deze stalen enkel kan aantonen of er nog Salmonella aanwezig is en niet waar de Salmonella-besmettingsbron zich bevindt in de stal.

Om hieraan tegemoet te komen en Salmonella gerichter te kunnen bestrijden, heeft DGZ een aangepast protocol van swabstaalname ontwikkeld. Hierbij worden geen 2, maar 5 mengstalen van elk 25 swabs genomen. De mengstalen worden genomen op vaste staalnameplaatsen zodat de veehouder een beter beeld krijgt van de risicoplaatsen in de stal.
De veehouder draagt de kosten van de analyse van deze 5 stalen, maar de serotypering (het bepalen van de Salmonella-soort) wordt volledig gedragen door het Sanitair Fonds, mits voldaan aan de voorwaarden hieronder vermeld. De tarieven voor Salmonella-analyses bij DGZ zijn terug te vinden in de tarievenlijst.

Volgende tomen pluimvee komen in aanmerking voor cofinanciering door het Sanitair Fonds:

> Bij vleeskippen:

  • Elke toom met een uitgangscontrole positief voor Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, monofasische Salmonella Typhimurium met antigene formule 1,4,[5],12:i :-, Salmonella Paratyphi B varians Java of Salmonella Infantis;
  • Elke toom met 2 opeenvolgende uitgangscontroles positief voor hetzelfde serotype, maar een ander dan de 4 hierboven vermelde serotypes.

> Bij legkippen:

  • Elke toom positief voor Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurum, monofasische Salmonella Typhimurium met antigene formule 1,4,[5],12:i :-, Salmonella Paratyphi B varians Java of Salmonella Infantis bij ingangscontrole, monitoring of uitgangscontrole.

> Bij fokpluimvee:

  • Elke toom positief voor Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, monofasische Salmonella Typhimurium met antigene formule 1,4,[5],12:i :- , Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Paratyphi B varians Java bij ingangscontrole, monitoring of uitgangscontrole.
     

U kunt een swabstaalname aanvragen via de helpdesk van DGZ op tel. 078 05 05 23 of via e-mail t.a.v. helpdesk@dgz.be. Vermeld bij aanvraag van swabstaalname bij DGZ duidelijk of u kiest voor het standaardprotocol (2 x 25 swabs) of voor de alternatieve swabstaalname (5 x 25 swabs).