078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Verkeer van blauwtonggevoelige dieren naar andere lidstaten is enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de gedelegeerde verordening (EU) 2020/689. Aangezien er momenteel in de Europese Unie geen enkel vaccin geregistreerd is voor blauwtong serotype 3 en er geen operationele “tegen vector beschermde inrichtingen” zijn in België, kunnen de Belgische herkauwers vanaf nu niet meer voldoen aan de algemene regels voor verkeer van dieren (andere dan slachtdieren) naar andere lidstaten van deze verordening.

Lidstaten kunnen wel toestemming verlenen om blauwtong-gevoelige dieren, die niet voldoen aan de algemene regels, toch toe te laten op hun grondgebied onder vastgelegde specifieke versoepelingen. Deze specifieke versoepelingen zijn verschillend per lidstaat en zijn terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Ook op de website van FAVV zal er meer info beschikbaar worden gesteld.

    

Wat met slachtdieren?

Voor onze slachtdieren worden er drie voorwaarden gesteld:

  1. er is 30 dagen lang geen geval van blauwtong gemeld in het bedrijf van herkomst;
  2. de dieren worden rechtstreeks uit de lidstaat vervoerd naar het slachthuis;
  3. de exploitant van het bedrijf van herkomst moet het slachthuis 48 uur tevoren inlichten over de komst van de dieren.

    

Wat met binnenlandse handel?

Door de bevestiging van blauwtong in Merksplas wordt het hele Belgische grondgebied nu beperkingsgebied voor blauwtong serotype 3. Dit betekent dat er geen hinder is voor de nationale handel: herkauwers kunnen nog steeds zonder specifieke blauwtong-voorwaarden binnen heel België verplaatst worden.

     

Direct melden

We herhalen dat het uiterst belangrijk is om waakzaam te blijven voor blauwtong. Blauwtong is een aangifteplichtige ziekte: heb je dus een vermoeden, contacteer dan de Lokale Controle Eenheid van het FAVV en laat stalen nemen/neem stalen voor onderzoek op blauwtongvirus (zie procedure 1785121). De analysekosten worden betaald door het FAVV. Op de FAVV-website vind je een fiche met de meest belangrijke informatie (klinische symptomen,..).

    

Geef je dieren een goeie verzorging en vooral: wees alert!

Meer info: