Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De bemonstering kan gebeuren via MPR-monstername door CRV of je kunt je dierenarts een bloed- of melkmonster laten nemen. Per dier is slechts één monster nodig voor ELISA-onderzoek. Door elk monster correct te identificeren met het rundidentificatienummer kan de verdere opvolging correct gebeuren.

Elk beslag, ongeacht het niveau, waar één of meerdere dieren positief testen op ELISA-onderzoek heeftde mogelijkheid om een bijkomend PCR onderzoek op mest te laten uitvoeren. Wil je hiervan gebruik maken, laat dan zo snel mogelijk monsters binnenbrengen. Hoe langer je wacht, hoe minder tijd er is om dit PCR onderzoek te laten uitvoeren. Is het resultaat negatief, dan mag je het dier aanhouden. Is het resultaat positief, neem dan geen risico’s en voer het dier zo snel mogelijk (hou rekening met de termijnen verbonden aan het A- en B-niveau, meer info hierover vind je verder op onze website) rechtstreeks af naar het slachthuis of het destructiebedrijf.  Zeker als je je A- of B-niveau niet wil verliezen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bemonsteropdrachten die al uitgevoerd zijn. In totaal werd al ruim twee derde van de verzonden bemonsteringsopdrachten uitgevoerd. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande werkjaren.

  Verzonden Uitgevoerd
(aantallen)

Uitgevoerd
(percentage)

MPR 1.114 1.085 97,4%
Dierenarts 1.377 595 43,2%
TOTAAL 2.491 1.680 67,4%
Overzicht van alle verzonden en uitgevoerde bemonsteringsopdrachten tijdens het huidige werkjaar