078 05 05 23

  
Een met paratuberculose besmet dier produceert per dag ongeveer 5 kg melk minder dan een gezonde koe. Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat een besmet bedrijf met pakweg 50 melkkoeien hierdoor een inkomensverlies kan lijden van ongeveer 6000 euro per jaar. Verder leidt paratuberculose ook tot een vervroegde afvoer van de dieren en een lagere slachtwaarde.

Redenen genoeg dus om paratuberculose aan te pakken. Omdat de ziekte niet te behandelen is, kan je paratuberculose alleen bestrijden door te voorkomen dat jonge dieren besmet raken.

Het paratuberculoseprogramma is erop gericht om melkveehouders hierbij te ondersteunen. Dit programma, dat startte in 2006, is telkens over twee werkjaren verspreid en loopt met de financiële ondersteuning van het Sanitair Fonds.

  

Enkele cijfers:
  

  • Deelname aan het paratuberculoseprogramma is niet verplicht. Toch neemt ongeveer 95% van de Vlaamse melkveehouders deel.
  • De voorbije jaren bleken op circa de helft van de bedrijven alle monsters negatief te testen voor paratuberculose.
  • Op de overige onderzochte bedrijven werd ten minste 1 seropositief dier (dier met antistoffen) gevonden.
  • Ruim 1 procent van de koeien wordt bij serologisch onderzoek positief bevonden.
Wat houdt het programma in?
 

Beslagen die deelnemen worden gescreend. Dieren met een positief resultaat worden bijkomend onderzocht of afgevoerd voor slacht of destructie.

Hoe gebeurt de bemonstering?
 

De monsters van de lacterende dieren worden jaarlijks of tweejaarlijks afgenomen naargelang het opvolgingsniveau van het deelnemende beslag.

Wat te doen met seropositieve dieren?

 
Dieren die seropositief zijn voor paratuberculose kunnen besmettelijk zijn, ook al zijn ze niet klinisch ziek. Daarom is het belangrijk om seropositieve dieren bijkomend te laten onderzoeken of ze te verwijderen van het bedrijf.

Hoe starten met het programma?

 
Vlaamse melkveehouders, die willen deelnemen aan het programma kunnen zich inschrijven met het inschrijvingsformulier

Ziekte paratuberculose


Paratuberculose, ook wel de ziekte van Johne genoemd, is een chronische, progressieve infectie van de dunne darm. De kiem is zeer resistent en kan daardoor lang overleven in de omgeving. Paratuberculose komt wereldwijd voor bij herkauwers maar is vooral een probleem in de intensieve (melk)veehouderij.