Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

078 05 05 23

  
Dieren die seropositief zijn voor paratuberculose kunnen besmettelijk zijn, ook al zijn ze niet klinisch ziek. Daarom is het belangrijk om seropositieve dieren bijkomend te laten onderzoeken of ze te verwijderen van het bedrijf. Je kunt deze dieren:

  • bijkomend laten onderzoeken met een PCR-test op een mestmonster;
  • rechtstreeks afvoeren naar een Belgisch slachthuis;
  • exporteren voor de slacht;
  • afvoeren naar het vilbeluik.

Denk eraan om het vertrek van het dier zo snel mogelijk te melden in Sanitel. Het correct opruimen van seropositieve dieren wordt immers aan de hand van deze informatie gecontroleerd.

Een seropositief dier mag in geen enkel geval toegevoegd worden aan een ander beslag. Indien dit toch gebeurt, zal het betrokken beslag bij de evaluatie een C-niveau krijgen en zal de veehouder bij de eerstvolgende serologische onderzoeken niet kunnen genieten van de financiële steun van het Sanitair Fonds.

Kan je uitstel aanvragen om positieve runderen te ruimen?

Alle bedrijven kunnen uitstel aanvragen voor de afvoer van positieve runderen. Voor elk rund waarvoor men uitstel wil, moet de dierenarts dan een meststaal nemen voor PCR-onderzoek.

Bij een negatief resultaat mag je het dier aanhouden; bij een positief resultaat moet het dier zo spoedig mogelijk opgeruimd worden.  

Hoeveel tijd krijg je om een seropositief dier te ruimen?

Om geen onnodige risico’s te lopen is het belangrijk om een seropositief dier zo snel mogelijk te ruimen. 

  • Op een kandidaat-A-beslag (beperkt aantal positieve dieren) moeten, voor het behalen van niveau A, alle positieve dieren in ieder geval binnen de 2 maanden na de serologische analyse afgevoerd worden, rechtstreeks naar een slachthuis of destructiebedrijf. Tenzij ze bijkomend een PCR-test ondergingen met een negatief resultaat.
  • Voor het behalen van niveau B moeten alle positieve dieren uiterlijk op 31 mei van het betrokken werkjaar geruimd worden. Behalve als ze bijkomend een PCR-test ondergingen met een negatief resultaat.
    Hoe vroeger in het werkjaar men de bloed- of melkstaalname uitvoert, hoe langer op voorhand men, voor het behalen van niveau B, de opruiming kan plannen. 

Wat gebeurt er indien niet alle seropositieve dieren geruimd worden zoals het moet?

Het Sanitair Fonds voorziet onder voorwaarden een financiële tussenkomst in de analysekosten van de screening. Eén van de voorwaarden is dat de regels voor het ruimen van seropositieve dieren worden gerespecteerd. Een beslag waarvan niet alle seropositieve dieren tijdig of niet rechtstreeks naar het slachthuis worden afgevoerd, verliest deze financiële tussenkomst voor de volgende screening.

Wat gebeurt er als de koper het dier niet rechtstreeks naar het slachthuis heeft gevoerd. Wie is hiervoor dan verantwoordelijk?

Als veehouder ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct ruimen van seropositieve dieren. Het is belangrijk dat je de eventuele koper duidelijk maakt dat het dier tijdig opgehaald moet worden en rechtstreeks naar een slachthuis gevoerd moet worden. Om hieromtrent duidelijke afspraken te maken, kan je als veehouder vragen aan de koper om een verbintenis te ondertekenen (Model verbintenis koper/handelaar)