078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Probleemstelling op het bedrijf

Een gesloten bedrijf in Oost-Vlaanderen met 180 zeugen in een 5-wekensysteem, kreeg plotseling te maken met vermagerde biggen en een aanzienlijk hoger sterftepercentage. Om de oorzaak te achterhalen, stuurde de veehouder enkele biggen voor autopsie naar DGZ. Het onderzoek toonde PRRSV en een infectie met Streptococcus suis aan. De problemen beperkten zich echter niet alleen tot de biggen. De veehouder merkte ook een stijging van het aantal niet-drachtige zeugen (van 7% naar 20%), evenals verwerpingen. Dit deed vermoeden dat PRRSV een belangrijke rol speelde in de volledige problematiek en dat het bedrijf te maken had met een uitbraak van het virus.

Actiepunten

De PRRSV-status werd uitgebreid onder de loep genomen wat verschillende risicofactoren aan het licht bracht en leidde tot enkele belangrijke actiepunten op het bedrijf.

 • Aankopen vormen een van de belangrijkste risico’s voor de introductie van nieuwe PRRSV-stammen op een varkensbedrijf. Daarom is het belangrijk dat de PRRSV-status van de aangekochte gelten overeen komt met die van het bedrijf. Ook dit bedrijf kocht gelten aan, maar de status van de dieren was onbekend en bovendien bleken ze een verschillende vaccinatiestatus te hebben, afhankelijk van hun leeftijd bij aankoop.

  Actie: Om de PRRSV-status van de gelten te uniformeren en ze een optimale immuniteit te garanderen vooraleer ze in de zeugenstapel worden geïntroduceerd, vaccineert het bedrijf nu alle aangekochte gelten met een levend PRRSV-vaccin tijdens de quarantaineperiode.
 • Ook zoekberen vormen een risico, omdat ze PRRSV in stand kunnen houden. Aan deze dieren wordt dus best evenveel aandacht besteed als aan de zeugen. Op dit bedrijf werd de zoekbeer echter over het hoofd gezien: hij werd niet in quarantaine geplaatst en niet gevaccineerd. Op die manier vormde de zoekbeer een aanzienlijk risico voor continue PRRSV-circulatie.

  Actie: Om dit risico te minimaliseren, wordt een nieuwe zoekbeer voortaan in quarantaine geplaatst en gevaccineerd, net zoals de gelten. Zodra de beer is geïntroduceerd in het bedrijf, wordt hij samen met de zeugen gevaccineerd. Dit niet alleen voor PRRSV, maar ook voor influenza, parvovirus en de vlekziekte.
 • Het is belangrijk om de PRRSV-circulatie op het bedrijf onder controle te houden. Op dit bedrijf was dat niet het geval, wat leidde tot een onstabiele PRRSV-status bij de zeugen.

  Actie: Om dit aan te pakken, werd het vaccinatieschema herzien en aangepast aan de specifieke bedrijfssituatie, met als doel de zeugen zo optimaal mogelijk te beschermen en circulatie te beperken.
 • Door gerichte en continue Monitoring kunnen veranderingen tijdig worden opgemerkt, en kunnen preventieve maatregelen genomen worden voordat een echte uitbraak plaatsvindt. De PRRS-Monitor biedt voor elk bedrijf de meest geschikte Monitoring aan. Op dit bedrijf werd PRRSV niet opgevolgd, waardoor veranderingen in de status of de insleep van nieuwe stammen pas werden opgemerkt wanneer er al zichtbare problemen waren.

  Actie: De varkenshouder zal vanaf nu voortdurend Monitoren, zo hoopt hij toekomstige uitbraken te voorkomen en verliezen te vermijden. Hij gebruikt hiervoor de PRRS-Monitor Biggen.
 • Vaccinatie en Monitoring alleen zijn niet voldoende om PRRSV aan te pakken. Ook andere preventieve maatregelen, zoals reiniging en ontsmetting, zijn cruciaal. Op dit bedrijf was er op dit vlak nog ruimte voor verbetering.

  Actie: Dankzij het nemen van afdrukplaatjes in een gereinigde en ontsmette stal kon worden aangetoond dat het effect van de reinigings- en ontsmettingsprocedure niet optimaal was. Dit leidde tot een diepere analyse van de procedure. Er bleken problemen met de hogedrukspuit en er werd niet nagespoeld, waardoor er zichtbaar vuil achterbleef. Daarnaast werd het reinigingswater onderzocht, wat bacteriologische verontreiniging aantoonde. Al deze factoren zorgden voor een onvoldoende propere stal en dus een hoger risico op het achterblijven van kiemen in de omgeving die de volgende groep kunnen besmetten. Enkele aanpassingen zoals het gebruik van water van goede kwaliteit, een extra drukspuit en het wegspoelen van vuil verbeterden de situatie aanzienlijk.

Inspanning loont

Het toepassen van al deze maatregelen vergt enige inspanning van de veehouder, maar is absoluut noodzakelijk om de situatie te stabiliseren en onder controle te houden. Door het opvolgen van de adviezen, verbeterde de situatie op het varkensbedrijf aanzienlijk en is de veehouder goed op weg om op het productieniveau van vóór de PRRSV-uitbraak te komen. Ook de streptokokkenproblematiek, waarschijnlijk een gevolg van de PRRSV-circulatie, lijkt voorlopig onder controle.

Heb je ook te maken met PRRSV op jouw bedrijf en wil je samen met jouw bedrijfsdierenarts de hulp inschakelen van DGZ om de mogelijke oorzaken van het probleem te onderzoeken en aan te pakken? Neem dan contact op met jouw regiodierenarts of onze helpdesk via 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be.