078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Op onze website van het DGZ-labo vind je duidelijke instructies en een stappenplan dat je kunt volgen om de monsternames in het kader van de winterscreening en bij invoer van dieren uit risicolanden in te plannen en uit te voeren.   

Voor het onderzoek van dieren die geïmporteerd worden uit risicolanden is het belangrijk dat je het specifieke aanvraagformulier gebruikt, dat je eveneens vindt op onze website.

Op de website van DGZ vind je ook verdere informatie over de aangepaste bestrijding van rundertuberculose.

Heb je vragen over de monsternames en analyses, dan kan je terecht bij de helpdesk van DGZ (helpdesk@dgz.be of tel. 078 05 05 23).