078 05 05 23

  
Om de monstername in te plannen en uit te voeren, ga je als volgt te werk:
 

Monstername in het kader van de Winterscreening

 1. DGZ bezorgt je de lijst met te bemonsteren runderen.
 2. Neem contact op met de DGZ helpdesk (tel. 078 05 05 23) om de monstername in te plannen. Doe dit één week voordat je de bemonstering op een bedrijf wenst uit te voeren. Vermeld op welke dag je de bemonstering wenst uit te voeren en hoeveel dieren je van plan bent te bemonsteren.
 3. Het laboratorium gaat na wanneer de bemonstering kan worden ingepland. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds geplande bemonsteringen en met jouw voorkeur. DGZ neemt contact met je op om de datum van monstername te bevestigen en het tijdstip van ophaling van de monsters op het rundveebedrijf af te spreken.
 4. DGZ voorziet je vooraf van al het materiaal dat je nodig hebt om de bemonstering uit te voeren. Bij het materiaal vind je ook richtlijnen om de bemonstering vlot te laten verlopen.
 5. Voer de monstername uit op de afgesproken dag en volg hierbij de richtlijnen. Zorg ervoor dat de monsters op het afgesproken uur klaar staan voor ophaling (op het bedrijf waar je de monsters genomen hebt).
 6. Indien de monstername door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, verwittig DGZ dan voor 9 uur ‘s morgens (tel. 078 05 05 23) zodat de ophaling geannuleerd wordt. Neem daarna opnieuw contact op met de helpdesk om een nieuwe afspraak te maken.
   

Monstername bij invoer van runderen uit een risicoland

 1. Volg dezelfde flow als hierboven beschreven vanaf stap 2.
 2. Gebruik het specifieke aanvraagformulier dat je kan vinden op deze website.
   

Monstername voor onderzoek van contactbedrijven van een haard

 1. DGZ bezorgt je een lijst met de te bemonsteren runderen. Daarop staat ook aangegeven welk laboratorium de monsters zal ophalen en analyseren.
 2. Volg verder dezelfde flow als Winterscreening (zie hierboven) vanaf stap 2.