078 05 05 23

  
Sinds 2003 is België officieel vrij van rundertuberculose. Dat betekent echter niet dat er geen nieuwe gevallen meer worden vastgesteld. Bijna elk jaar wordt in ons land nog minstens één haard gedetecteerd. Het meest recente geval – een bedrijf in de provincie Luik – dateert van eind 2020. Omdat rundertuberculose een zoönose is, zijn er af en toe ook besmettingen bij mensen.

De bewaking van rundertuberculose blijft daarom essentieel. Het KB van 1 februari 2021 voorziet hiervoor volgende pijlers:

Bloedonderzoek in plaats van tuberculinaties

Tuberculinaties hoeven niet langer te worden uitgevoerd. In de winterscreening en bij de bewaking van haarden en contactbedrijven ruimen ze plaats voor bloedonderzoek. Meer bepaald gaat het om een combinatie van een gamma-interferon-test en As ELISA.

Lees meer over de onderzoeken

Aankooponderzoek

Ook bij aangekochte dieren is het niet langer nodig om een tuberculinatie uit te voeren. Aangekochte dieren worden niet langer onderzocht op rundertuberculose, tenzij het gaat om ingevoerde runderen ouder dan 6 maanden die afkomstig zijn van een risicoland voor rundertuberculose. Deze dieren zullen eveneens bloedonderzoek moeten ondergaan.

Lees meer over aankopen

Nieuw bewakingsprogramma voor tuberculose

Op 1 februari 2021 ging er in parallel ook een nieuw bewakingsprogramma van start gebaseerd op serologische onderzoeken en gekoppeld aan de IBR-bestrijding. Jaarlijks zullen binnen het programma standaard één op de vijf bedrijven onderzocht worden, aangevuld met een aantal bedrijven geselecteerd door het FAVV. De  oude contactbedrijven en volledig geruimde haarden zullen in dit nieuwe bewakingsprogramma opgenomen worden.

Aangepaste invulling winterscreening

Tot slot krijgt ook het luik rundertuberculose in de winterscreening een nieuwe invulling. Bepaalde bedrijven (de oude contactbedrijven bijvoorbeeld) zullen niet langer opgevolgd worden binnen de winterscreening. Anderzijds worden oude haarden die niet volledig geruimd werden, toegevoegd aan de winterscreening.

Wat te doen bij aankoop?

Een aangekochte rund hoeft bij aankoop niet langer onderzocht te worden, tenzij het gaat om een rund ouder dan 6 maanden afkomstig uit een risicoland.

Welke analyses? 

Rundertuberculose wordt nu opgespoord aan de hand van bloedonderzoeken en bevestigd via cultuur en PCR-onderzoek. Welke onderzoeken voorziet de wetgeving?

Ziekte rundertuberculose


Ook al is België sinds 2003 officieel vrij van rundertuberculose, toch komen er nog geregeld nieuwe haarden voor. Tuberculose is een klassiek voorbeeld van een zoönose, of een ziekte die overdraagbaar is op de mens. Daarom is dit een aangifteplichtige ziekte.