Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

De varkenssector heeft al belangrijke stappen gezet in de goede richting en al tal van obstakels overwonnen. Maar het kan nog beter. Antibiotica worden nog (te) vaak preventief ingezet om de darmgezondheid te bevorderen, met het oog op een betere bioveiligheid en om economische redenen. Dat kwam naar voren tijdens de Living Labs die we eerder dit jaar organiseerden.

Deel je ideeën als #TrotseVarkenshouder

Als volgende stap willen we uitzoeken hoe we het antibioticagebruik kunnen terugdringen. We willen dit doen op een manier die praktisch én economisch haalbaar is voor het individuele bedrijf én de hele sector, en hiervoor hebben we uiteraard jullie suggesties, ideeën en praktisch inzicht nodig. Niemand kent het reilen en zeilen op het bedrijf beter dan de varkenshouders zelf. 

Daarom nodigen we je graag uit om deel te nemen aan onze brainstormsessies, die (als de coronasituatie dit toelaat) live zullen plaatsvinden:

  • op vrijdag 1 oktober 2021 van 15 tot 17 uur, bij DGZ in Torhout
  • op vrijdag 8 oktober 2021 van 15 tot 17 uur, bij DGZ in Lier

Elke sessie wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Met een mooi gezelschap van #TrotseVarkenshouders wordt het ongetwijfeld een interessante en gezellige bijeenkomst, iets waar we met z’n allen écht naar uitkijken.

Van idee naar realiteit

Ideeën formuleren is één ding. Maar om werkelijk iets te bereiken, moet er ook iets veranderen in de praktijk. In een volgende fase gaan we daarom samen met varkenshouders en hun bedrijfsdierenartsen de ideeën en mogelijke oplossingen of hulpmiddelen aftoetsen op het terrein. In hoeverre zijn ze praktisch én financieel haalbaar? Zo leggen we de basis om stap voor stap te evolueren naar een verantwoord antibioticagebruik.

Het Europese ROADMAP-project stelt middelen ter beschikking om oplossingen tot stand te brengen en de nodige onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld om na te gaan welke ziektekiemen op het bedrijf aanwezig zijn. Varkenshouders die deelnemen aan een brainstormsessie en vervolgens aan het praktijkonderzoek, komen in aanmerking voor deze financiering.

Deze #TrotseVarkenshouders krijgen zo een zetje om op hun bedrijf ziektekiemen daadwerkelijk aan te pakken – zonder antibiotica, of mét antibiotica, maar verantwoord gebruikt.
 

Dierenartsen werken samen met veehouders

Dierenartsen en varkenshouders hebben elkaar hard nodig om een realistisch en haalbaar antwoord te bieden op deze problematiek. Wist je trouwens dat er binnen dit project in parallel ook een groepje dierenartsen meedenkt aan oplossingen voor een verantwoord antibioticagebruik? De dierenartsen willen de varkenshouders immers maximaal ondersteunen en zijn dus #SamenTrots.

Over het Europese ROADMAP-project

Deze activiteiten kaderen binnen het Europese ROADMAP-project. Dit project heeft als doel om binnen de veeteelt verantwoord om te springen met antibiotica en de verspreiding van antibioticaresistentie tegen te gaan. Voor Vlaanderen leidt DGZ dit project samen met ILVO.
 


  
Wil je net als zoveel andere #TrotseVarkenshouders overal in Europa mee je schouders zetten onder dit project? Grijp dan zeker je kans om deel te nemen aan één van deze interactieve brainstormsessies op 1 of 8 oktober.
Graag inschrijven voor 28 september (Torhout) / 5 oktober (Lier).

Het ROADMAP-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626.