Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Veescoop geeft inzicht in dierengezondheid

Veescoop geeft een kort overzicht van mogelijke dreigingen, opvallende bevindingen en trends in de programma’s en ziekten bij herkauwers, varkens en pluimvee van de laatste 6 maanden van 2020.

Laat je coachen via het project “Optimaal Speenmanagement” en streef mee naar gezonde biggen

Pas gespeende biggen maken een moeilijke periode door. Verschillende stressfactoren kunnen in deze periode aanleiding geven tot gezondheidsproblemen en mindere prestaties. Gesteund door het Departement Landbouw en Visserij, startte Inagro samen met DGZ en een aantal andere partners het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus” op. Via dit project kan je rekenen op begeleiding om de speenperiode vlotter door te komen en te streven naar een gezondere varkensstapel. Schrijf je vandaag nog in!

DGZ Labo informeert: Waar rekening mee houden bij monstername n.a.v. nieuw KB bestrijding rundertuberculose?

Op 1 februari is een nieuw KB inzake tuberculosebestrijding in voege getreden. Belangrijkste wijziging is dat tuberculinaties vervangen worden door nieuwe bloedanalyses, meer bepaald een combinatie van een gamma-interferon-test en As-ELISA. Voor de monsterneming en analyseflow zijn er een aantal aandachtspunten. Belangrijk is ook dat je het juiste analyse-aanvraagformulier gebruikt bij import van dieren uit een risicoland.

Nieuwe regelgeving voor bestrijding rundertuberculose

Op 1 februari is in België een nieuwe wetgeving voor rundertuberculose in werking getreden. Deze wetgeving brengt heel wat veranderingen met zich mee. De belangrijkste wijziging is dat het niet langer nodig is om runderen te tuberculineren. In de meeste gevallen worden de tuberculinaties vervangen door nieuwe bloedonderzoeken. Er komt ook een nieuw bewakingsprogramma, gebaseerd op serologisch onderzoek. Tot slot krijgt het luik rundertuberculose binnen de winterscreening een andere invulling.

Nieuwe wetgeving tuberculose: wat zijn de gevolgen bij aankoop van runderen?

De nieuwe regelgeving voor de bestrijding van rundertuberculose heeft ingrijpende gevolgen voor de aankoop van runderen in binnen- en buitenland. De belangrijkste aanpassing is dat runderen bij aankoop niet langer getuberculineerd hoeven te worden. Anderzijds moeten runderen ouder dan 6 maanden die afkomstig zijn uit een risicoland voor rundertuberculose een bloedonderzoek ondergaan.

Update vogelgriepvirus H5: Uitbraak van hoogpathogene variant op een kalkoenenbedrijf in Deerlijk

Op een kalkoenenbedrijf in het West-Vlaamse Deerlijk werd op 29 januari 2021 een besmetting met een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus type H5N8 vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, werd het aanwezige pluimvee geruimd en werd rond de nieuwe haard een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer en een toezichtsgebied met een straal van 10 kilometer ingesteld. De boodschap blijft: wees waakzaam!

Nieuwe Europese diergezondheidswet: wat zijn de gevolgen voor I2-bedrijven?

In een vorige nieuwsbrief kon je lezen dat het IBR-programma vanaf 21 april 2021 grondig wijzigt met de introductie van de nieuwe Europese diergezondheidswet. Voor I2-bedrijven treden er een aantal extra maatregelen in voege. Deze bedrijven hebben er dan ook alle belang bij om zo snel mogelijk door te groeien naar I3. Alle betrokken veehouders zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Wat wijzigt er voor I2-bedrijven en hoe kan je doorgroeien naar een vrij statuut?

232 tot 238 van de 323 resultaten