Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Breng tijdig je monsters binnen voor het paratubeculoseprogramma

In het huidige paratuberculosewerkjaar liet al 67,4% van de bedrijven hun bemonstering uitvoeren. Bedrijven die dit nog niet deden, raden we aan dat zo snel mogelijk te doen zodat er nog voldoende tijd is om actie te ondernemen indien nodig. De uiterste datum waarop je monsters kunt (laten) bezorgen is 30 april 2021.

De eerste stap naar een optimaal stalklimaat: durf te ventileren!

In november 2020 vond de jaarlijkse - deze keer digitale - editie van de West-Vlaamse Varkensacademie plaats, georganiseerd door Inagro. Peter van der Voorst, specialist in klimaatbeheersing, gaf er enkele praktische tips in het kader van het demonstratieproject Monitoren en Optimaliseren van het klimaat in varkensstallen. We vatten ze graag samen voor jou.

DGZ Online niet beschikbaar van zaterdagmiddag 27/2 tot zondagmiddag 28/2

DGZ voert onderhoudswerken uit aan de ICT-infrastructuur waardoor DGZ Online niet beschikbaar is van zaterdagmiddag 27 februari tot zondagmiddag 28 februari.

Aanpassing prijs autopsie paard

Vanaf 1 maart 2021 maakt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een onderscheid tussen paardachtigen die gehouden worden als gezelschapsdier en paarden die gehouden worden als landbouwdier. Dit heeft gevolgen voor de financiering van de ophaling van dode paardachtigen door Rendac.

Waar staan we met IBR in Vlaanderen?

Het nieuwe Europese gezondheidsbeleid dat van start gaat vanaf 21 april 2021 brengt belangrijke wijzigingen met zich mee voor het Belgische IBR-bestrijdingsprogramma. Dat kon je al lezen in onze vorige nieuwsbrieven. Uiteraard hebben we als sector op het gebied van IBR-bestrijding al een mooi parcours gereden. Vanwaar komen we en waar staan we vandaag, een kleine twee maanden voor de omschakeling? Hoeveel besmette bedrijven en IBR-dragers zijn er nog?

Hoe groot is het risico op insleep van IBR?

In deze fase van de bestrijding zijn er nog steeds IBR-dragers aanwezig in de veestapel en die dragers vormen ook voor onze vrije bedrijven een reëel risico op IBR-insleep. Blijf dus alert bij aankoop van dieren!

Nieuwe Europese diergezondheidswet: tankmelk blijft belangrijke tool voor IBR-opvolging op melkleverende bedrijven

Reeds 1834 rundveehouders die hun vrije IBR-status via tankmelk kunnen opvolgen, doen dat ook effectief. Dit is al 76% van alle melkveehouders met een ‘overwegend melkleverend bedrijf’. Langs deze weg kunnen ze een eventuele herinsleep van IBR in een vroege fase opsporen en snel ingrijpen. Tankmelkonderzoek is en blijft dus een nuttig instrument in de bestrijding van IBR, ook wanneer straks de nieuwe Europese Dierengezondheidswet (AHL) in voege treedt.

22 tot 28 van de 135 resultaten