Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Bij een autopsie of lijkschouwing wordt er een grondige postmortale evaluatie van het kadaver uitgevoerd. Op basis van de macroscopische letsels stellen onze dierenartsen een voorlopige diagnose. Bijkomende diagnostische onderzoeken zijn meestal nodig om deze diagnose te bevestigen.

Wil je een dier laten onderzoeken op autopsie? Vul dan het webformulier in en we komen het dier ophalen op het bedrijf.

Praktische informatie:

Een ophaling aanvragen

Heb je een kadaver dat je wil laten onderzoeken bij DGZ? Dan kan je dit laten ophalen door onze ophaaldienst.

Je kunt de ophaling aanvragen met volgende formulieren:

Als je een ophaling aanvraagt vóór 9 uur, dan gebeurt de ophaling nog op de dag van de aanvraag. Een ophaling die je aanvraagt na 9 uur, gebeurt de volgende werkdag.

Kadavers afgeven bij DGZ

Als je dat wenst, kan je kadavers afgeven bij het loket van DGZ in Torhout of Lier, tijdens de openingsuren.

In Torhout kan je tijdens de openingsuren ook levende eendagskuikens afgeven.

Buiten de openingsuren kan je enkel in Torhout kadavers achterlaten: in de kadaverfrigo. Monsters voor laboratoriumonderzoek kan je dan achterlaten in de nachtkluis, zowel in Torhout als in Lier.

Waar rekening mee houden als je een autopsie aanvraagt?

 • Groepering van dieren: 
  • Voor varkens en industrieel gehouden pluimvee worden maximaal 5 dieren van dezelfde leeftijdsgroep als 1 autopsiegroep onderzocht.
  • Voor duiven en hobbydieren zijn dit maximaal 2 dieren.

 • Prijzen:
  Zie tarievenlijst.

Aanbod onderzoeken en pakketten

 • Een basisautopsie bestaat uit een autopsie met een beschrijving van de macro- en microscopische letsels; dit pakket wordt standaard uitgevoerd wanneer een kadaver wordt binnengebracht. Een basisautopsie kan uitgebreid worden met aanvullende laboratoriumanalyses en/of onderzoekspakketten.

 • Een full protocol autopsiebestaat uit een autopsie en alle DGZ-onderzoeken die nodig zijn in functie van de diagnose, waaronder histologie, bacteriologie, antibiogrammen en PCR-testen.

 • Daarnaast zijn er onderzoekspakketten, die apart uitgewerkt zijn voor rund en varken. Deze pakketten kunnen ook toegepast worden op afzonderlijk ingestuurde organen.

 • Autopsie in het kader van een verzekeringsdossier valt buiten de gesubsidieerde werking. Hiervoor wordt een extra verwerkingskost van 170 euro per dossier aangerekend.

Het kan gebeuren dat de DGZ-dierenarts oordeelt dat er om tot een sluitende diagnose te komen bijkomende onderzoeken nodig zijn die niet zijn inbegrepen in de pakketprijs. Is dat het geval, dan zal de DGZ-dierenarts altijd contact opnemen met de aanvragende dierenarts om dit te bespreken, alvorens over te gaan tot het bijkomende onderzoek.

Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?

 • Onderzoeken in het kader van autopsie worden elke werkdag uitgevoerd. Een schriftelijk verslag is daags na de lijkschouwing beschikbaar op DGZ Online en/of wordt per mail naar de dierenarts opgestuurd. Indien nodig, wordt op de dag van de lijkschouwing zelf nog telefonisch contact opgenomen met dierenarts.

 • Resultaten van aanvullende onderzoeken worden doorgestuurd in de daaropvolgende dagen afhankelijk van de doorlooptijden van de onderzoeken.

Activiteitenverslagen autopsie

Blog Gezonde Dieren

Op onze blog voor dierenartsen 'Gezonde Dieren' vind je een brede waaier aan autopsiecasussen voor de diverse diersoorten.