078 05 05 23

   
Aan de hand van onderzoek op het geaborteerde veulen kan je nagaan of de abortus veroorzaakt is door een infectieuze oorzaak, zoals rhinopneumonie (EHV-1 en heel zelden EHV-4) die een ware “abortusstorm” kan veroorzaken. 

Bij DGZ zijn er twee opties om een abortusgeval bij de merrie te onderzoeken. Voor dit onderzoek breng je bij voorkeur de volledige foetus met inbegrip van de placenta en navelstreng binnen.

  • Monstername: specifieke organen worden bemonsterd voor onderzoek naar de infectieuze oorzaken van abortus waaronder EHV-1 (abortusprotocol)
  • Autopsie: er gebeurt een grondige postmortale evaluatie van het kadaver. Een verslag wordt opgemaakt van de macroscopische (bv. een aangeboren afwijking) en eventueel histologische bevindingen. Bijkomende diagnostische onderzoeken kunnen nodig zijn om een diagnose te stellen.
  • Combinatie van autopsie en monstername voor een specifiek abortusprotocol is mogelijk.

Gelieve bij de aanvraag steeds belangrijke informatie te vermelden, zoals de drachtduur van de merrie, problemen tijdens de dracht of partus of mogelijke ziektetekenen van het moederdier of andere dieren.

Onderzoeken in het kader van autopsie worden elke werkdag uitgevoerd. Een schriftelijk verslag staat daags na de lijkschouwing op DGZ Online en/of wordt per e-mail naar de dierenarts opgestuurd. Indien nodig, wordt op de dag van de lijkschouwing zelf nog telefonisch contact opgenomen met dierenarts.

Resultaten van aanvullende onderzoeken zal je ontvangen in de daaropvolgende dagen, afhankelijk van de doorlooptijden van de onderzoeken.

Het is van groot belang om het analyseaanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen, met inbegrip van de anamnese.