Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Gewijzigde verkeerssituatie in Torhout: hoe geraak ik bij DGZ?

078 05 05 23

  

De autopsie kan uitgebreid worden met aanvullende laboratoriumanalyses zoals bacteriologie, PCR, abortusprotocol.

Onderzoeken in het kader van autopsie worden elke werkdag uitgevoerd. Een schriftelijk verslag staat daags na de lijkschouwing op DGZ Online en/of wordt per mail naar de dierenarts opgestuurd. Indien nodig, wordt op de dag van de lijkschouwing zelf nog telefonisch contact opgenomen met dierenarts.

Resultaten van aanvullende onderzoeken worden doorgestuurd in de daaropvolgende dagen afhankelijk van de doorlooptijden van de onderzoeken.

Het is essentieel om het analyse-aanvraagformulier  zo volledig mogelijk in te vullen, met inbegrip van de anamnese.

Autopsie in het kader van een verzekeringsdossier valt buiten de gesubsidieerde werking. Hiervoor wordt een extra verwerkingskost aangerekend.


Gelieve bij een aanvraag voor een ophaling steeds duidelijk te vermelden op welk adres de monsters opgehaald kunnen worden.

Bezorg ons ook altijd de volgende gegevens voor een vlotte verwerking van de aanvraag:

  • naam en adres van de eigenaar;
  • het adres van ophaling;
  • een (mobiel) telefoonnummer waarop je steeds bereikbaar bent;
  • gegevens dierenarts;
  • informatie over de op te halen dieren: diersoort, geschat gewicht, aantal, facturatieadres.

Als je een ophaling aanvraagt vóór 9 uur, dan gebeurt de ophaling nog op de dag van de aanvraag. Een ophaling die je aanvraagt na 9 uur, gebeurt de volgende werkdag.

Op onze blog Gezonde dieren vind je een aantal autopsiecases die DGZ de voorbije jaren heeft uitgevoerd voor de verschillende diersoorten, ook voor paarden.