078 05 05 23

  

De autopsie kan uitgebreid worden met aanvullende laboratoriumanalyses zoals bacteriologie, PCR, abortusprotocol.

Onderzoeken in het kader van autopsie worden elke werkdag uitgevoerd. Een schriftelijk verslag staat daags na de lijkschouwing op DGZ Online en/of wordt per mail naar de dierenarts opgestuurd. Indien nodig, wordt op de dag van de lijkschouwing zelf nog telefonisch contact opgenomen met dierenarts.

Resultaten van aanvullende onderzoeken worden doorgestuurd in de daaropvolgende dagen afhankelijk van de doorlooptijden van de onderzoeken.

Het is essentieel om het analyse-aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen, met inbegrip van de anamnese.      


Gelieve bij een aanvraag voor een ophaling steeds duidelijk te vermelden op welk adres de monsters opgehaald kunnen worden.

Bezorg ons ook altijd de volgende gegevens voor een vlotte verwerking van de aanvraag:

  • naam en adres van de eigenaar;
  • het adres van ophaling;
  • een (mobiel) telefoonnummer waarop je steeds bereikbaar bent;
  • gegevens dierenarts;
  • informatie over de op te halen dieren: diersoort, geschat gewicht, aantal, facturatieadres.

Als je een ophaling aanvraagt vóór 9 uur, dan gebeurt de ophaling nog op de dag van de aanvraag. Een ophaling die je aanvraagt na 9 uur, gebeurt de volgende werkdag.

Op onze blog Gezonde dieren vind je een aantal autopsiecases die DGZ de voorbije jaren heeft uitgevoerd voor de verschillende diersoorten, ook voor paarden. 

Jaarlijks onderzoeken de dierenartsen veterinaire pathologie van DGZ duizenden dieren in de autopsiezaal. Op basis van al die onderzoeken maken zij jaarlijks een verslag van alle activiteiten van het voorbije jaar, met deelverslagen voor elk van de diersoorten, waaronder die voor paarden. Daarnaast bekijken de dierenartsen veterinaire pathologie ook altijd of er bepaalde trends zijn waar te nemen. Die kun je lezen in het algemene Trends verslag.