078 05 05 23

  
CEM veroorzaakt een voorbijgaande baarmoederontsteking bij de merrie die kan variëren van licht tot ernstig met overvloedige uitvloei.

Ook als de symptomen verdwijnen, kan de bacterie verborgen aanwezig blijven in het geslachtsapparaat. Hengsten zijn symptoomloze dragers maar kunnen de bacterie dus verspreiden via dekking.

De ziekte is niet besmettelijk voor de mens.

DGZ is erkend door het FAVV voor onderzoek naar Taylorella equigenitalis en biedt zowel een bacteriologische cultuur aan als PCR-onderzoek.

Dit betekent dat DGZ analyses kan uitvoeren, zowel in het kader van diagnostiek als in het kader van de opdracht van het FAVV (certificering van dieren en export).

Als de analyse wordt aangevraagd in geval van export is het belangrijk om dit te vermelden op het aanvraagformulier. Noteer op het formulier ook het land van bestemming.