078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

Interpretatie resultaten abortusprotocol rundvee

Op deze pagina vind je duiding bij de resultaten van het abortusprotocol-onderzoek. De info op deze pagina staat bovendien verzameld op het downloadbaar document 'Aan de slag met de resultaten van het abortusprotocol'.

Veescoop

In Veescoop krijg je een beknopt overzicht van de gezondheid van herkauwers, varkens en pluimvee in Vlaanderen tijdens de laatste 6 maanden. Wat kwam er binnen in de autopsiezaal van DGZ? Wat is de recente evolutie van ziekten bij het Vlaamse vee? Veescoop geeft antwoord. Op deze pagina vind je alle edities verzameld.

ISO 9001 certificaat

DGZ streeft voor al haar activiteiten constant naar kwaliteit met accreditaties, certificering en diverse erkenningen door bevoegde (overheids)instanties. DGZ beschikt onder meer over het ISO 9001-certificaat.

Lijst PRRSV-gescreende KI-centra

Op regelmatige basis publiceert DGZ het overzicht van de PRRSV-gescreende KI-centra, zodat je de situatie op de voet kunt volgen.

Instructies winterscreening rundvee

In de documenten ‘Vademecum organisatie van de winterscreening’ en de 'Instructie voor dierenartsen' vind je de instructies voor de winterscreening. In de bijlage van het vademecum vind je een overzicht van de risicolanden op het moment van publicatie.

Reglement paratuberculoseprogramma Belgische zuivelketen

Er bestaat geen behandeling voor paratuberculose. De enige manier om de ziekte te bestrijden is voorkomen dat jonge dieren besmet raken. Het paratbc-programma wil de melkveehouders hierbij ondersteunen. Het volledige reglement van het programma vind je hier.

Jaarverslag monitoring oormerken

Jaarlijks presenteert DGZ de resultaten van haar monitoring voor alle erkende oormerktypes over de diersoorten heen. Hier vind je zowel het meest recente verslag als de vorige edities.

8 tot 14 van de 76 resultaten