Dit weekend voeren we verbeteringswerken uit aan onze ICT-infrastructuur. Hierdoor is DGZ Online niet beschikbaar van zaterdag 24 februari om 14.00 uur tot zondagmiddag 25 februari, 14.00 uur. Onze website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kun je zondag vanaf 14.00 uur terug gebruik maken van DGZ Online. Onze excuses voor het ongemak.

078 05 05 23

  
Elk jaar betaal je een retributie aan DGZ en de heffing van het FAVV.


Jaarlijkse retributie (DGZ)


Wie?
Elke geregistreerde houder van konijnen met een actief beslagnummer op 1 januari betaalt een jaarlijkse retributie aan DGZ.

Hoeveel? Het bedrag van de retributie is afhankelijk van het aantal dieren op je beslag. De huidige tarieven kan je raadplegen op de tarievenlijst van DGZ.

Waarom? DGZ voert enkele bij wet vastgelegde taken uit voor de identificatie en registratie van konijnen. De jaarlijkse retributie dekt de kosten voor de basisdienstverlening rond I&R.

Tip: Je betaalt deze retributie ook als er geen dieren meer aanwezig zijn op je beslag, maar je beslagnummer nog steeds actief staat. Denk er dus aan om je beslag stop te zetten als je geen dieren meer wenst te houden.  


Heffing FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)


Wie?
Elke geregistreerd konijnenbedrijf met meer dan 19 voedsters of 99 vleeskonijnen betaalt deze heffing.

Hoeveel? Deze heffing varieert tussen ongeveer €50 en €200 (wordt jaarlijks geïndexeerd en werkt via een bonus-malussysteem).

Waarom? http://www.favv.be/professionelen/financiering/heffingen/