Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Verplaatsingsdocument

Bij elke verplaatsing van konijnen vanaf of naar een konijnenbedrijf, moet binnen de zeven dagen een verplaatsingsdocument opgemaakt en geregistreerd worden.

Wanneer moet je een verplaatsingsdocument opmaken/registreren?

Bij elke verplaatsing van konijnen vanaf of naar een konijnenbedrijf, moet een verplaatsingsdocument binnen de zeven dagen opgemaakt en geregistreerd worden.

Hoe ziet een verplaatsingsdocument eruit?

Je kan kiezen of je een verplaatsingsdocument op papier opmaakt of digitaal. Er is geen wettelijk vastgelegd model. Je kan hier een modelformulier raadplegen.

Wie maakt het verplaatsingsdocument op en registreert dit?

Bij binnenlands vervoer tussen twee inrichtingen (beslagen, slachthuis …) is de vervoerder verantwoordelijk voor de opmaak en registratie van het verplaatsingsdocument in drievoud. Een eerste exemplaar is bestemd voor de laadplaats, een tweede voor de losplaats en het derde voor de vervoerder. Elk bewaren ze dit gedurende vijf jaar.

De vervoerder maakt een document op voor elke beweging en diercategorie. Als er meerdere laad- of losplaatsen en/of diercategorieën zijn, zal hij dus meerdere verplaatsingsdocumenten opmaken. 

Bij import of export rechtstreeks op of vanaf een beslag met een buitenlandse vervoerder is de veehouder van het beslag verantwoordelijk om deze gegevens in Sanitel te registreren. Dit gebeurt via Veeportaal. Als  de veehouder daarentegen wenst dat DGZ deze gegevens registreert (mits registratiekost), maakt hij een verplaatsingsdocument op, dat hij aan DGZ bezorgt.

Bij import of export rechtstreeks op of vanaf een beslag met een Belgische vervoerder is de vervoerder verantwoordelijk om deze gegevens in Sanitel te registreren.

Hoe registreer je het verplaatsingsdocument?

De gegevens registreer je binnen de zeven dagen na de verplaatsing. Diegene die verantwoordelijk is voor het transport, doet dit bij voorkeur zelf via Veeportaal (handleiding). Alternatief kan deze persoon het verplaatsingsdocument overmaken aan DGZ. Wij zullen dit document dan voor jou registreren. Voor deze ondersteuning wordt een registratiekost aangerekend.

Register reiniging en ontsmetting

Na elk professioneel transport van dieren (ook als je eigen dieren zelf naar het slachthuis vervoert) is het verplicht het transportmiddel te reinigen.

Na het reinigen moet je het voertuig bijkomend ontsmetten als je dieren uitgeladen hebt op volgende losplaatsen:

  • een verzamelcentrum waar er na het lossen, dieren geladen worden;
    (uitzondering: reinigen en ontsmetten is niet verplicht op een prijskamp, wedstrijd …).
  • een slachthuis waar het voertuig (leeg) vertrekt.

De reiniging en ontsmetting kunnen gebeuren bij de vervoerder thuis of in een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

De gegevens met betrekking tot het reinigen en ontsmetten worden bijgehouden in het register reiniging en ontsmetting. De vervoerder bewaart deze gegevens vijf jaar.