078 05 05 23

  
Hieronder lees je hoe je je registreert in de Saniteldatabank en verneem je meer over de andere administratieve verplichtingen die je hebt als je start met het houden van konijnen. 


Welke konijnenhouders moeten zich laten registreren in de Saniteldatabank?


Elke houder van konijnen die bestemd zijn voor de voedselketen dient zich wettelijk te laten registreren.

Tot deze groep behoren:

  • houders van konijnen voor de primaire productie;
  • konijnenhouders die leveren aan andere operatoren in de voedselketen (zoals bakkers, restaurants, …);
  • konijnenhouders die thuis konijnen slachten en het vlees verkopen of weggeven.

Als je konijnen houdt en slacht uitsluitend voor persoonlijke consumptie binnen je gezin, hoef je je niet te laten registreren in de Saniteldatabank.Hoe kan je je registreren in de Saniteldatabank?


Vóór je start met het houden van konijnen voor de voedselketen, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ.

Wij verwerken vervolgens jouw aanvraag en kennen je een beslagnummer per diersoort toe (bv. BE12345678-0901). Met dit beslagnummer kan je op het aangegeven adres konijnen houden.

Als bevestiging ontvang je een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen.

Van zodra je in het bezit bent van een beslagnummer, kan je starten met het houden van konijnen.


 
Welke wettelijke voorschriften gelden er bij aankoop/levering van dieren?

  • De persoon die de dieren transporteert, moet een verplaatsingsdocument opmaken en registreren. Meer hierover ...
  • Binnen de drie dagen volgend op de week van levering vul je de gegevens van de toegekomen dieren aan op het register van jouw beslag. Meer hierover ...Waarmee moet je verder nog rekening houden?


Als houder van konijnen voor de voedselketen, heb je enkele administratieve verplichtingen. Je houdt o.a. een register bij met het aantal aanwezige dieren en als je konijnen importeert of exporteert registreer je dit via Veeportaal. Meer hierover ...

Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, zal je jaarlijks een bijdrage moeten betalen aan enkele instanties. Meer hierover ...

Op het moment dat je geen dieren meer houdt, is het belangrijk om de stopzetting van je beslag te melden bij DGZ. Meer hierover ...