078 05 05 23

1. Aanvoer van voeder

Zowel bij de aanvoer van externe voerderproducten als bij eigen ruwvoerwinning bestaat het risico op aanwezigheid van ziektekiemen en/of toxines. Hou daarom de kwaliteit in de gaten en hanteer goede praktijken voor de opslag van het voeder.

Eén van de grootste risico’s voor botulisme is het mee inkuilen van kadavers van wild, vogels of pluimvee. Dit moet dus absoluut vermeden worden.

2. Aanvoer van water

Het is uiterst belangrijk dat de dieren voldoende toegang hebben tot vers drinkwater van goede kwaliteit.

Verschillende drinkwaterbronnen kunnen worden aangewend. Niet alle bronnen zijn steeds van goede kwaliteit en regelmatige controle is dus aangewezen. Bij oppervlaktewater bijvoorbeeld is de kwaliteit vaak wisselend. Het risico dat er bepaalde ziektekiemen zoals Clostridium of Leptospira in voorkomen, is er ook groter. Bovendien kunnen karkassen van wild of vogels in het water, net als bij voeder, zorgen voor botulisme-uitbraken.

Wanneer de dieren niet genoeg kunnen drinken of beschikken over water van mindere kwaliteit, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de afweer en dus voor de gezondheid van de dieren. Hoe jonger de dieren, hoe gevoeliger ze hiervoor zijn.

Enkele tips voor een goede waterkwaliteit:

  • Zorg voor drinkbakken die gemakkelijk kunnen gereinigd worden en reinig ze regelmatig.
  • Reinig ook geregeld de drinkwaterleidingen om biofilmvorming en verontreiniging tegen te gaan.
  • Controleer op tijd en stond de drinkwaterkwaliteit, zowel bacteriologisch als chemisch, en dit zowel aan de bron als aan het einde van de leiding. Indien bepaalde parameters afwijken van de norm, is het belangrijk om samen met de dierenarts op zoek te gaan naar een passende oplossing voor het probleem.
  • Net als bij voeder, houdt de aanwezigheid van karkassen in het water een risico in op botulisme.