Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Verplaatsingsdocument

Bij elke verplaatsing van schapen, geiten of herten wordt standaard een verplaatsingsdocument opgemaakt en geregistreerd.

Deze verplichting geldt NIET in volgende situaties:

  • Je vervoert dieren binnen de eigen bedrijfsvoering (bv. vervoer naar een andere weide binnen België, vervoer naar een grensweide op maximum 50 kilometer, vervoer naar een andere stal of locatie binnen je zelfde beslag).
  • Je verkoopt maximaal twee dieren op hetzelfde ogenblik aan een persoon die geen beslagnummer heeft en die de dieren particulier laat slachten én zelf vervoert.

Wie maakt het verplaatsingsdocument op en hoe doe je dit?

De laadplaats, de vervoerder en de losplaats vullen elk hun deel op het verplaatsingsdocument in. De opmaak is in drievoud. Het eerste exemplaar is bestemd voor de vervoerder, het tweede voor de laadplaats en het derde voor de losplaats. Elk bewaren ze dit gedurende vijf jaar.

Er wordt een document opgemaakt voor elke beweging: als er meerdere laad- of losplaatsen zijn, worden er dus meerdere verplaatsingsdocumenten opgemaakt. 

Het wettelijke model van het verplaatsingsdocument kan je downloaden op onze website (lees op die pagina ook de invulinstructies).

Wie registreert het verplaatsingsdocument en hoe doe je dit?

De vervoerder is verantwoordelijk voor de correcte registratie van de verplaatsingsgegevens in Sanitel binnen de zeven dagen na de verplaatsing. Bij voorkeur registreert de vervoerder dit zelf in Veeportaal (zie handleiding vervoerders). Alternatief kan de vervoerder het verplaatsingsdocument overmaken aan DGZ. Wij zullen dit document dan voor jou registreren. Voor deze ondersteuning wordt een registratiekost aangerekend.

Register reiniging en ontsmetting

Na elk transport van dieren is het verplicht het transportmiddel te reinigen, tenzij je eigen dieren vervoert met een eigen voertuig over een afstand van maximaal 50 km.

Na het reinigen moet je het voertuig bijkomend ontsmetten als je dieren uitgeladen hebt op volgende losplaatsen:

  • een verzamelcentrum waar er na het lossen, dieren geladen worden;
    (uitzondering: reinigen en ontsmetten is niet verplicht op een prijskamp, wedstrijd …).
  • een slachthuis waar het voertuig (leeg) vertrekt.

De reiniging en ontsmetting kunnen gebeuren bij de vervoerder thuis of in een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

De gegevens met betrekking tot het reinigen en ontsmetten worden bijgehouden in het register reiniging en ontsmetting. De vervoerder bewaart deze gegevens vijf jaar.

Getuigschrift vakbekwaamheid vervoer

Om bepaalde transporten van landbouwhuisdieren te kunnen uitvoeren, dient de bestuurder of verzorger te beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid. Wie moet hierover beschikken en hoe bekom je dit? Meer hierover ...