Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Bijhouden van een bedrijfsregister

Na activatie van je beslagnummer ontvang je van DGZ een register waarin je de aanwezige dieren bijhoudt. Voor elke diersoort houd je een afzonderlijk register bij (als je verschillende diersoorten hebt, betekent dit: een register voor schapen, één voor geiten, één voor herten).

Elke aankoop, verkoop, merking en sterfte vul je binnen de 3 dagen in het register aan.

Het register is opgebouwd uit 4 delen:

  • R1: Administratieve gegevens
  • R2: 15-decembertelling
  • R3: Register dieren gemerkt met 2 plastieken oormerken
  • R4: Register bij gebruik van beslagoormerken

Blanco exemplaren van de verschillende delen van het register en de invulinstructie kan je hier downloaden.

Bij dit register bewaar je ook de verplichte verplaatsingsdocumenten van elke aan- of afvoer van dieren, evenals de info/documenten over de toegediende geneesmiddelen.

15-decembertelling

Elk jaar ben je verplicht om tussen 15 en 31 december het aantal aanwezige schapen, geiten en herten te tellen en deze gegevens te registreren vóór 15 januari van het daaropvolgende jaar. DGZ stuurt je elk jaar een herinnering om deel te nemen aan de telling, per mail of per post.

De tellinggegevens registreer je zelf via Veeportaal (handleiding). Als dat niet kan, maak je de gegevens over aan DGZ aan de hand van het document dat je voor de 15/12-telling ontvangen hebt, zodat DGZ deze voor jou kan registreren (je betaalt hiervoor een registratiekost). 

De tellingsgegevens vul je ook aan op je register in het deel "R2: 15-decembertelling".

Tip: Wanneer je op het moment van de 15-decembertelling nul dieren doorgeeft, dan wil dit niet zeggen dat je beslag automatisch wordt stopgezet. Ook een beslag zonder dieren kan geregistreerd blijven als actief beslag. Wil je je beslagnummer stopzetten, vink dan het hiertoe bestemde vakje aan op het document van de 15/12-telling.

Voedselketeninformatie (VKI)

Bij afvoer van schapen, geiten of herten naar het slachthuis, bezorg je als veehouder de voedselketeninformatie (VKI) 24 uur op voorhand aan het slachthuis. Deze VKI-gegevens hebben o.a. betrekking op de gezondheidsstatus van de dieren, de toegediende geneesmiddelen, etc., en worden door de veehouder bijgehouden bij het bedrijfsregister. (Meer info over het gebruik en de administratie van diergeneesmiddelen: zie website FAVV.)

De VKI-informatie kan je overmaken door een ingevuld en ondertekend VKI-etiket te kleven op de achterzijde van de kopie van het verplaatsingsdocument die bestemd is voor het slachthuis.

Deze VKI-etiketten kan je zelf kosteloos afdrukken via Veeportaal. Een andere mogelijkheid is dat je de etiketten bestelt via Veeportaal of via een bestelbon (zie Handleidingen Veeportaal).

Wanneer er bijkomend relevante VKI-informatie te melden is (bv. een recente behandeling met diergeneesmiddelen), vul je ook het VKI-formulier (zie website FAVV) in. Dit formulier bezorg je dan samen met het verplaatsingsdocument aan het slachthuis.

Import of export van dieren

>> Import

Bij import van dieren uit EU-lidstaten kijk je bij aankomst van het dier na of het over de wettelijk verplichte dubbele oormerken beschikt waarvan er minstens één elektronisch is.

Bij elke invoer ontvang je een gezondheidscertificaat, dat geldig is tot maximaal tien dagen na opmaak. Mochten er bepaalde zaken niet in orde zijn, neem dan opnieuw contact op met de LCE van je provincie.

Je vult de geïmporteerde dieren aan in het register en je bewaart het ontvangen gezondheidscertificaat ook minstens vijf jaar bij je register.

Bij import uit derde landen (= niet EU-landen) meld je de invoer binnen de drie werkdagen aan de helpdesk van DGZ (helpdesk@dgz.be of tel. 078 05 05 23). DGZ hermerkt dan de dieren met nieuwe oormerken die voldoen aan de Belgische regelgeving.

>> Export

Dieren die uitgevoerd worden, moeten gemerkt worden met een elektronisch oormerk.

Denk er ook aan om de gegevens voor de geëxporteerde dieren aan te vullen in het register.