078 05 05 23

Abortusprotocol

Het Abortusprotocol omvat naast het verplichte onderzoek op brucellose, een reeks andere onderzoeken die de meest gangbare infectieuze oorzaken van abortus bij kleine herkauwers opsporen.

Programma zwoegerziekte / CAE

Zowel zwoegerziekte bij schapen als CAE bij geiten kunnen belangrijke verliesposten zijn voor een bedrijf. Voor beide ziektes is er een wettelijk geregeld bestrijdingsprogramma. Deelname is vrijwillig.