Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

De eerste identificatie

Schapen en geiten moeten ten laatste op de leeftijd van zes maanden oormerken krijgen en in ieder geval voor ze het geboortebeslag verlaten, ook wanneer ze op dat moment jonger zijn dan zes maanden.

Herten oormerk je uiterlijk bij het verlaten van het geboortebeslag, onafhankelijk van de leeftijd. Zolang ze op het geboortebeslag blijven, hoeven ze geen oormerk te dragen. Je voorziet op je beslag wel een voorraad met de nodige oormerken voor elk van de aanwezige dieren (zodat je ze te allen tijde kunt merken bij afvoer). Op het moment van de eerste identificatie, vul je dit aan in je register.

Tip: Als je een schaap, geit of hert aankoopt, ga dan altijd na of het dier de nodige oormerken gekregen heeft op het verkopend beslag.

Welke types oormerken zijn er?

Er zijn verschillende types oormerken op de markt die in bepaalde gevallen kunnen of moeten gebruikt worden. Een overzicht van alle beschikbare oormerken vind je op de tarievenpagina. Al deze oormerken kun je bestellen bij DGZ.

 

Standaard oormerken: voor dieren die in België blijven

Voor dieren die in België blijven, gebruik je standaard de Couple 14 oormerken. Dit zijn zalmkleurige driehoekige, dubbele oormerken (een voor elk oor).

Daarnaast heb je ook de optie om elektronische oormerken te gebruiken.

Elektronische oormerken: verplicht voor export

Als alternatief voor de standaard oormerken kan je ook gebruik maken van elektronische oormerken.

Bij export van dieren ben je daarentegen verplicht om elektronische oormerken te gebruiken (uitzondering: dieren die geboren zijn vóór 1 januari 2010).

Er zijn twee types elektronische oormerken beschikbaar:

  • Elite Couple (Allflex)
  • Orimark-Tagtronic (Metagam)

Wanneer je deze oormerken bestelt voor de eerste identificatie, ontvang je automatisch één elektronisch en één gewoon oormerk. Het elektronisch oormerk plaats je in het linkeroor, het gewone oormerk in het rechteroor.

Wanneer je een dier wil uitvoeren dat in beide oren al een gewoon oormerk draagt, verwijder je het gewone oormerk in het linkeroor en plaats je daar de elektronische hermerking.

Welke oormerken bij import?

Bij import van dieren uit EU-lidstaten kijk je bij aankomst van het dier na of het over de wettelijk verplichte dubbele oormerken beschikt waarvan er minstens één elektronisch is.

Bij import uit niet EU-landen meld je de invoer binnen de drie werkdagen aan de helpdesk van DGZ (helpdesk@dgz.be of tel. 078 05 05 23). DGZ hermerkt dan de dieren met nieuwe oormerken die voldoen aan de Belgische regelgeving.

Beslagoormerken: voor dieren die rechtstreeks naar het slachthuis gaan

Voor het merken van schapen en geiten die op je beslag geboren zijn en binnen het jaar rechtstreeks naar het slachthuis gaan, kan je een enkelvoudig blauw beslagoormerk gebruiken. Dit oormerk plaats je in het linkeroor.

Voor herten die vanaf het geboortebeslag rechtstreeks naar het slachthuis gaan, kan je deze beslagoormerken gebruiken ongeacht de leeftijd.

Wens je een dier met een beslagoormerk toch langer te houden dan 12 maanden? Verwijder dan het beslagoormerk en hermerk het dier met het eerstvolgende paar identieke oormerken in je voorraad. Dit noteer je ook in je bedrijfsregister.

Hoe bestel je oormerken?

Bij voorkeur bestel je de oormerken via Veeportaal (zie handleiding Starten met Veeportaal).

Alternatief kan je gebruik maken van onze bestelbon. DGZ verwerkt dan je registratie en rekent hiervoor een registratiekost aan.

Houd steeds rekening met een maximale leveringstermijn van vier weken voor oormerken voor eerste identificatie en twee weken voor hermerkingen.

Wat doe je als een dier zijn oormerken verliest?

Een dier heeft één oormerk verloren

Voor schapen en geiten die dubbele identieke oormerken in hadden, bestel je bij verlies van één oormerk onmiddellijk een hermerking met hetzelfde nummer als het overblijvende oormerk. Dit nieuwe oormerk plaats je direct na ontvangst.

Wanneer het schaap of de geit rechtstreeks (d.w.z. niet via markt, verzamelcentrum …) naar een binnenlands slachthuis gaat, kan je een beslagoormerk plaatsen in het oor met het ontbrekende oormerk. Noteer dit ook in je register en op het verplaatsingsdocument.

Wanneer een hert met dubbele identieke oormerken één oormerk verliest, hermerk je het hert met het volgende paar oormerken in je stock. Dit doe je op het moment dat het hert gevangen wordt. Noteer dit ook in je register.

Bij verlies van een enkelvoudig beslagoormerk plaats je het volgende beslagoormerk in je voorraad en noteer je dit in je register.

Een dier heeft beide oormerken verloren

Wanneer een schaap of geit beide dubbele identieke oormerken verliest, stal je het dier op en verwittig je onmiddellijk DGZ. Een medewerker van DGZ komt vervolgens ter plaatse om het dier weer te voorzien van de nodige oormerken.

Wanneer een hert beide dubbele identieke oormerken verliest, hermerk je het met het volgende paar oormerken in je stock. Dit noteer je in je register.