078 05 05 23

 

Voor prijskampen en verzamelingen is er een algemene regelgeving van toepassing waaraan elk deelnemend dier moet voldoen. Hieronder vind je een samenvatting van deze regelgeving. Daarnaast kan de organisator van een verzameling bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer hiervoor rechtstreeks bij de organisator.

Waar kun je op letten na een verzameling?

Elke deelname aan een verzameling betekent een risico voor insleep. Daarom raden we aan om een dier dat heeft deelgenomen aan een verzameling bij terugkeer op het bedrijf in quarantaine te plaatsen en een bloedonderzoek uit te voeren (28 tot 40 dagen na de verzameling).

Bespreek met je bedrijfsdierenarts welke andere bioveiligheidsmaatregelen je kunt nemen en of vaccinatie zinvol is.