078 05 05 23

 

Dieren van verschillende leeftijden hebben vaak een verschillende immuniteits- en infectiestatus. Oudere dieren kunnen immuun zijn voor een infectie, terwijl de jongere er gevoelig voor zijn. Voor de gezondheid van de dieren is het dus ontzettend belangrijk om de leeftijdsgroepen gescheiden te huisvesten, en dat geldt zeker voor de lammetjes.

Het spreekt voor zich dat ook zieke dieren niet bij de gezonde dieren horen te staan en dat dieren die sterven onmiddellijk uit de stal verwijderd moeten worden.

Enkele basistips:

  1. Houd dieren van verschillende leeftijden van elkaar gescheiden.

Maak ook dat er geen contact mogelijk is tussen de groepen. Oudere dieren kunnen namelijk immuun zijn voor een bepaalde infectie, maar er toch drager van zijn, terwijl de jongere dieren er net gevoelig voor zijn. Plaats daarom achterblijvers ook nooit terug bij een jongere groep dieren.

  1. Gebruik voor de verschillende groepen apart materiaal, kledij en laarzen.

Was ook de handen als je van de ene stal gaat naar de andere. Zo vermijd je dat je zélf infecties overbrengt, bijvoorbeeld via laarzen, kledij, handen of materiaal.

  1. Zieke dieren horen thuis in de ziekenboeg.

In de ziekenboeg kunnen de dieren geen rechtstreeks contact hebben met de andere dieren. Gebruik deze stal enkel voor het afzonderen van zieke dieren en reinig en ontsmet hem na elk gebruik.

  1. Respecteer de looplijnen: van jong naar oud.

Werk dus steeds van de meest gevoelige groepen naar minder gevoelige groepen, en dat geldt voor iedereen die op het bedrijf komt. Zieke dieren en dieren in quarantaine, die het grootste risico vormen, bezoek je als laatste.