078 05 05 23

Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte): preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers

Dit project wil houders van kleine herkauwers bewust maken van de problematieken die gepaard gaan met uitbraken van dierziekten die negatieve gevolgen hebben voor zowel de dieren als het bedrijf. Daarnaast zullen tijdens het project manieren van bedrijfsvoering gedemonstreerd worden die, door middel van een geïntegreerde aanpak, gezondheidsproblemen kunnen voorkomen of ze snel detecteren.

Afgesloten projecten

Vooruit met de geit, het schaap en het hert!

In dit project gingen de projectpartners op zoek naar alternatieve verdienmodellen voor zowel de schapenhouderij, de geitenhouderij als de hertenhouderij. 

>> Lees de nieuwsbrieven en eindverslagen van dit project

Schapenhouder zoekt rendabiliteit

Dit project had als doel de Vlaamse schapenhouder meer inzicht te verschaffen in de foktechnische en marktgebonden factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden.

>> Lees de nieuwsbrieven van dit project

Aanpak van rotkreupel in België

Dit project had als doel om een praktisch haalbaar en efficiënt bestrijdings- en monitoringsplan voor rotkreupel uit te werken opdat schapenbedrijven rotkreupelvrij kunnen worden én blijven.

>> Lees het eindverslag van dit project

Veel geblaat en (te) weinig wol

Dit project onderzocht de impact van de schapenvacht op de dierengezondheid, het dierenwelzijn en het bedrijfsmanagement.

>> Lees de nieuwsbrieven van dit project

Het schaap, partner op platteland voor landschaps- en natuurbeheer

Dit project was een vervolg op het project “Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit”. Het had als doel de aanzet gegeven door het voorgaande project verder te verdiepen om tot meer houvast en professionaliteit te komen bij zowel de terreineigenaar als bij de schapenhouder.

>> Lees de nieuwsbrieven van dit project