078 05 05 23

De eerste identificatie

Herten identificeer je uiterlijk bij het verlaten van het geboortebeslag, onafhankelijk van de leeftijd. Zolang ze op het geboortebeslag blijven, hoeven ze niet geïdentificeerd te zijn. Je voorziet op je beslag wel een voorraad met de nodige oormerken voor elk van de aanwezige dieren (zodat je ze te allen tijde kunt merken bij afvoer).

Kameelachtigen identificeer je uiterlijk op de leeftijd van 9 maanden of eerder indien ze op jongere leeftijd reeds het geboortebeslag zouden verlaten.

Op het moment van de eerste identificatie, vul je dit aan in je register.

Tip: Als je een hert of kameelachtige aankoopt, ga dan altijd na of het dier de nodige identificatie gekregen heeft op het verkopend beslag.

Welke identificatiemiddelen?

Er zijn verschillende opties voor het identificeren van herten of kameelachtigen. Je kan de dieren laten identificeren via een transponder (chip) die je dierenarts plaatst. Of je kan kiezen om zelf oormerken (standaard of elektronisch) te plaatsen. Een overzicht van de beschikbare oormerken vind je op de tarievenpagina. Al deze oormerken kun je bestellen bij DGZ.

    

Welke oormerken voor dieren die in België blijven?

Voor dieren die in België blijven, gebruik je standaard de Couple 14 oormerken. Dit zijn zalmkleurige driehoekige, dubbele oormerken (een voor elk oor).

Als alternatief voor de standaard oormerken kan je ook gebruik maken van elektronische oormerken.

Er zijn twee types elektronische oormerken beschikbaar:

  • Elite Couple (Allflex)
  • Orimark-Tagtronic (Metagam)

Wanneer je deze oormerken bestelt voor de eerste identificatie, ontvang je automatisch één elektronisch en één gewoon oormerk. Het elektronisch oormerk plaats je in het linkeroor, het gewone oormerk in het rechteroor.

   
Welke oormerken bij import?

Bij import van dieren uit EU-lidstaten kijk je bij aankomst van het dier na of het over de wettelijk verplichte identificatie (transponder of oormerken) beschikt.

Bij import uit niet EU-landen meld je de invoer binnen de drie werkdagen aan de helpdesk van DGZ (helpdesk@dgz.be of tel. 078 05 05 23). DGZ hermerkt dan de dieren met nieuwe oormerken die voldoen aan de Belgische regelgeving.

   
Hoe bestel je oormerken?

Bij voorkeur bestel je de oormerken via Veeportaal (zie handleiding Starten met Veeportaal).

Alternatief kan je gebruik maken van onze bestelbon. DGZ verwerkt dan je registratie en rekent hiervoor een registratiekost aan.

Houd steeds rekening met een maximale leveringstermijn van vier weken voor oormerken voor eerste identificatie en twee weken voor hermerkingen.

Opgelet: houders van kameelachtigen kunnen momenteel nog geen oormerken bestellen.

   

Wat doe je als een dier zijn oormerken verliest?

Een dier heeft één oormerk verloren

Voor herten en kameelachtigen die dubbele identieke oormerken in hadden, bestel je bij verlies van één oormerk een hermerking met hetzelfde nummer als het overblijvende oormerk. Dit nieuwe oormerk plaats je direct na ontvangst.

Een dier heeft beide oormerken verloren

Wanneer een hert of kameelachtige beide dubbele identieke oormerken verliest, stal je het dier op en verwittig je onmiddellijk DGZ. Een medewerker van DGZ komt vervolgens ter plaatse om het dier weer te voorzien van de nodige oormerken.