078 05 05 23

  
Hieronder lees je hoe je je registreert in de Saniteldatabank en verneem je meer over de andere administratieve verplichtingen die je hebt als je start met het houden van herten en/of kameelachtigen. 


Hoe kan je je registreren in de Saniteldatabank?


Vóór je jouw eerste hert of kameelachtige laat aankomen, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ.

Wij verwerken vervolgens jouw aanvraag en kennen je binnen de 4 weken een beslagnummer per diersoort toe (bv. BE12345678-0701 voor het houden van herten). Met dit beslagnummer kan je op het aangegeven adres dieren houden van de specifieke diersoort waarvoor je een beslagnummer kreeg.

Als bevestiging ontvang je een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen.

Van zodra je in het bezit bent van een beslagnummer, kan je starten met het houden van dieren.


 
Welke wettelijke voorschriften gelden er bij aankoop/levering van dieren?

  • De dieren moeten correct geïdentificeerd zijn. Deze identificatie moet gebeurd zijn vóór je de dieren aankoopt. Meer hierover ...
  • De persoon die de dieren transporteert, moet een verplaatsingsdocument opmaken en registreren. Meer hierover ...
  • Jij vult de gegevens van de aangekochte dieren aan op het register van jouw beslag. Meer hierover ...


Waarmee moet je verder nog rekening houden op het gebied van I&R?

 

Als houder van herten of kameelachtigen, heb je ook enkele administratieve verplichtingen. Je houdt o.a. een register bij met de gegevens van je dieren en neemt deel aan de jaarlijkse 15-decembertelling. Meer hierover …

Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, zal je jaarlijks een bijdrage  moeten betalen aan enkele instanties. Meer hierover ...

Op het moment dat je geen dieren meer houdt, is het belangrijk om de stopzetting van je beslag  te melden bij DGZ. Meer hierover ...