078 05 05 23

Welk vervoer mag ik zelf doen als veehouder?

Als veehouder mag je heel wat vervoer van je eigen dieren zelf uitvoeren zonder dat je als professioneel vervoerder beschouwd wordt. Een voorwaarde is wel dat dit vervoer met je eigen vervoermiddel gebeurt. In bepaalde gevallen is er ook een beperking in afstand. Dit zijn de volgende verplaatsingen:

 • Je vervoert je dieren tussen je eigen beslagen
 • Je vervoert je dieren van, naar en tussen weiden binnen België
 • Je vervoert je dieren naar een grensweide over een afstand van maximaal 50km
 • Je vervoert je dieren naar een diergeneeskundige kliniek of praktijk
 • Je vervoert je dieren naar een niet-commerciële verzameling
 • Je vervoert je dieren naar een commerciële verzameling over een afstand van maximaal 50km
 • Je vervoert één aangekocht of verkocht dier (niet naar het slachthuis)
 • Je vervoert meerdere aangekochte of verkochte dieren over een afstand van maximaal 50km
 • Je vervoert één dier naar het slachthuis over een afstand van maximaal 50km

In alle andere gevallen doe je professioneel vervoer (zie hieronder). In de meeste gevallen maak je een verplaatsingsdocument op (zie verder op deze pagina onder "Verplaatsingsdocument").

Vanaf wanneer ben ik een professioneel vervoerder en waar moet ik aan voldoen?

Van zodra je dieren van een derde vervoert of je gebruikt geen eigen vervoermiddel, ben je een professioneel vervoerder. Ook wanneer je vervoer uitvoert dat niet voldoet aan de situaties beschreven onder “Welk vervoer mag ik zelf doen als veehouder?”, doe je professioneel vervoer.

Als professioneel vervoerder moet je met volgende rekening houden:

Verplaatsingsdocument

Bij elke binnenlandse verplaatsing van schapen of geiten wordt standaard een verplaatsingsdocument opgemaakt en geregistreerd.

Deze verplichting geldt NIET in volgende situaties:

 • Je vervoert dieren binnen de eigen bedrijfsvoering (bv. vervoer naar een andere weide binnen België, vervoer naar een grensweide op maximum 50 kilometer, vervoer naar een andere stal of locatie binnen je zelfde beslag).

Wanneer je maximaal twee dieren verkoopt op hetzelfde ogenblik aan een persoon die geen beslagnummer heeft en die de dieren particulier laat slachten én zelf vervoert, maak je een verplaatsingsdocument op met vermelding van het rijksregisternummer van de overnemer maar hoef je dit niet te registreren.

Tip: Bij vervoer naar niet-commerciële verzamelingen is je verplaatsingsdocument geldig voor zowel de heen- als terugreis. De organisator van de niet-commerciële verzameling stempelt het document af en noteert op de ommezijde "Retour".

In geval van import op of export vanaf je beslag waarbij het vervoer door een buitenlandse vervoerder gebeurd is, maak je ook het verplaatsingsdocument op en bezorg je dit aan DGZ ter registratie.

    

Wie maakt het verplaatsingsdocument op en hoe doe je dit?

De laadplaats, de vervoerder en de losplaats vullen elk hun deel op het verplaatsingsdocument in. De opmaak is in drievoud. Het eerste exemplaar is bestemd voor de vervoerder, het tweede voor de laadplaats en het derde voor de losplaats. Elk bewaren ze dit gedurende drie jaar.

Er wordt een document opgemaakt voor elke beweging: als er meerdere laad- of losplaatsen zijn, worden er dus meerdere verplaatsingsdocumenten opgemaakt. 

Het wettelijke model van het verplaatsingsdocument kan je downloaden op onze website (lees op die pagina ook de invulinstructies).

    

Wie registreert het verplaatsingsdocument en hoe doe je dit?

Standaard is de vervoerder verantwoordelijk voor de correcte registratie van de verplaatsingsgegevens in Sanitel binnen de zeven dagen na de verplaatsing. Bij voorkeur registreert de vervoerder dit zelf in Veeportaal (zie handleiding vervoerders). Alternatief kan de vervoerder het verplaatsingsdocument overmaken aan DGZ. Wij zullen dit document dan voor jou registreren. Voor deze ondersteuning wordt een registratiekost aangerekend.

In geval van import op of export vanaf je beslag waarbij het vervoer door een buitenlandse vervoerder gebeurd is, maak je ook het verplaatsingsdocument op en bezorg je dit aan DGZ om kosteloos voor jou te registreren aangezien je dit als veehouder op dit moment nog niet zelf kan registreren via Veeportaal.

Opgelet: voor kameelachtigen kan momenteel nog geen vervoer worden geregistreerd, het opmaken en bijhouden van het verplaatsingsdocument is daarom op vandaag voldoende.

Register reiniging en ontsmetting

Na elk transport van dieren is het verplicht het transportmiddel te reinigen, tenzij je eigen dieren vervoert met een eigen voertuig over een afstand van maximaal 50 km.

Na het reinigen moet je het voertuig bijkomend ontsmetten als je dieren uitgeladen hebt op volgende losplaatsen:

 • een verzamelcentrum waar er na het lossen, dieren geladen worden;
  (uitzondering: reinigen en ontsmetten is niet verplicht op een prijskamp, wedstrijd …).
 • een slachthuis waar het voertuig (leeg) vertrekt.

De reiniging en ontsmetting kunnen gebeuren bij de vervoerder thuis of in een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

De gegevens met betrekking tot het reinigen en ontsmetten worden bijgehouden in het register reiniging en ontsmetting. De vervoerder bewaart deze gegevens vijf jaar.