078 05 05 23

  
Bij particuliere slachting zijn volgende drie scenario's mogelijk:

Je hebt zelf een beslagnummer voor de te slachten diersoort.

Als je het dier laat slachten in het slachthuis, maak je een verplaatsingsdocument op en je registreert dit (meer hierover op pagina Vervoer). Je bezorgt ook de voedselketeninformatie (VKI) aan het slachthuis (meer hierover op de pagina Administratie). Het slachthuis registreert de slachtaangifte bij aankomst van het dier. Je ontvangt hiervoor een aangiftebewijs. Dit bewijs bewaar je tot het eind van het jaar volgend op de slachting.

Als je het dier thuis wil slachten, dan moet je hiervan aangifte doen bij de gemeente minstens twee werkdagen voor de slachting. De gemeente bezorgt je een aangiftebewijs. Dit bewijs bewaar je tot het eind van het jaar volgend op de slachting.

Je houdt zelf geen dieren, maar wil een dier slachten dat je hebt aangekocht bij een geregistreerd beslag.

Als je een schaap of geit die je elders hebt aangekocht, voor eigen gebruik laat slachten in het slachthuis, dan laat je jou vooraf eenmalig registreren bij je gemeente. Het slachthuis registreert de slachtaangifte bij aankomst van het dier. Je ontvangt hiervan een aangiftebewijs. Dit bewaar je tot het eind van het jaar volgend op de slachting.

Als je een dier dat je elders hebt aangekocht voor eigen gebruik thuis wil slachten, moet je hiervan minstens twee werkdagen voor de slachting aangifte doen bij je gemeente.

De vervoerder maakt het verplaatsingsdocument op met vermelding van het rijksregisternummer van de overnemer maar hoeft dit niet te registreren. De gemeente bezorgt je een aangiftebewijs. Dit bewijs bewaar je tot het eind van het jaar volgend op de slachting.

Je bent zelf houder van schapen en geiten en verkoopt je dieren voor particuliere slachting aan een persoon zonder beslagnummer.

In het geval je maximaal twee dieren op hetzelfde ogenblik aan dezelfde persoon verkoopt die bovendien zelf instaat voor het vervoer, maak je een verplaatsingsdocument op, maar je hoeft dit niet te registreren. In je register en op het verplaatsingsdocument vul je de naam en het rijksregisternummer van de particulier in.