078 05 05 23

Hoe kan je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je jouw eerste schaap of geit laat aankomen, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ. Wij verwerken vervolgens jouw aanvraag en kennen je een beslagnummer per diersoort toe (bv. BE12345678-0501 voor het houden van schapen). Met dit beslagnummer kan je op het aangegeven adres dieren houden van de specifieke diersoort waarvoor je een beslagnummer kreeg. Als bevestiging ontvang je een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen.

Van zodra je in het bezit bent van een beslagnummer, kan je starten met het houden van dieren.

Welke wettelijke voorschriften gelden bij aankoop/levering?

Bij aankoop/levering van dieren gelden volgende wettelijke voorschriften:

  • De dieren moeten voorzien zijn van oormerken in beide oren. De oormerken moeten geplaatst zijn vóór je de dieren aankoopt. Meer hierover ...
  • De persoon die de dieren transporteert, moet een verplaatsingsdocument opmaken en registreren. Meer hierover ...
  • Jij vult de gegevens van de aangekochte dieren aan op het register van jouw beslag. Meer hierover ...

Wat moet je verder nog weten op het gebied van I&R? 

Als houder van schapen en/of geiten heb je ook enkele administratieve verplichtingen. Je houdt o.a. een register bij met de gegevens van je dieren en neemt deel aan de jaarlijkse 15-decembertelling. Meer hierover …

Afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt, zal je jaarlijks een bijdrage moeten betalen aan enkele instanties. Meer hierover ...

Op het moment dat je geen dieren meer houdt, is het belangrijk om de stopzetting van je beslag te melden bij DGZ. Meer hierover ...