Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

  

Welke laboratoriumtesten worden er uitgevoerd?
 

Met een ELISA-test worden antistoffen voor respectievelijk zwoegerziekte en CAE opgespoord in het serum:

  • Een positief dier heeft antistoffen en is besmet met het virus. Een positieve uitslag is dus ongunstig. 
  • Een negatief dier heeft geen antistoffen en is niet in contact geweest met het virus. Een negatieve uitslag is dus gunstig. Het kan evenwel één tot meerdere jaren duren vooraleer antistoffen aangemaakt worden. Anders gezegd, een negatieve uitslag sluit niet uit dat het dier in contact is geweest met het virus.
     

Wat bij een ongunstige (positieve) uitslag?
 

Indien het ELISA-onderzoek een positief resultaat oplevert, dan worden de betrokken monsters automatisch doorgestuurd naar Sciensano voor bijkomende bevestigingsonderzoeken.

De beslissingsboom zal gevolgd worden afhankelijk van de resultaten van deze bevestingingsonderzoeken. Indien de bevestigingsonderzoeken geen uitsluitsel geven, dan heeft de veehouder, mits toestemming van de LCE, de mogelijkheid om nieuwe monsters in te sturen voor een hercontrole. Denk eraan om op het analyseaanvraagformulier ‘hercontrole’ als reden voor het onderzoek te vermelden.