078 05 05 23

  
Het programma zwoegerziekte / CAE heeft als doel om schapen- en geitenbedrijven vrij te maken van deze ziekten en hen te behoeden voor herbesmetting.

Deelname aan het programma is vrijwillig.

Hoe verwerf je het attest CAE / zwoegervrij?

Als eerste stap maak je een schriftelijke verbintenis op. Vervolgens laat je de dieren testen.

Hoe verleng je het attest CAE / zwoegervrij?

Een attest CAE/zwoegervrij is een jaar geldig. Hoe ga je te werk om dit te verlengen?

Welke labotesten en wat bij een ongunstige uitslag?

Met een ELISA-test worden antistoffen voor respectievelijk zwoegerziekte en CAE opgespoord in het serum van de dieren. 

Ziekte CAE

CAE (voluit Capriene Arthritis en Encephalitis), wordt veroorzaakt door een lentivirus. In de meeste gevallen worden de lammeren kort na de geboorte besmet via de biestmelk. Op hun beurt geven ze het virus door aan hun nakomelingen Pas na twee tot vier jaar zijn de eerste ziektetekenen te zien.

Zwoegerziekte

Zwoegerziekte, ook Maedi Visna genoemd, wordt eveneens veroorzaakt door een lentivirus. Ook hier zijn het de besmette ooien die hun nakomelingen infecteren via de biestmelk. Deze zullen het op hun beurt aan hun lammeren doorgeven. Zo kunnen na verloop van jaren veel schapen besmet zijn in een kudde.